Børn-, Unge- og Kultur

27. februar 2017

Venstre repræsenteres i Børn-, unge og kulturudvalget af:
Anne Bonefeld, formand og
Venstres gruppeformand Hanne Appel


Det gode børneliv
I Venstre arbejder vi med sammenhænge og en "rød tråd" i vores tilbud.

Vi understøtter den røde tråd i barnelivet videre ind i ungdomsuddannelsen


Vi prioriterer:

  • Fleksible daginstitutioner
  • Skoler med mangfoldighed
  • Et rigt kulturliv
  • Gode og spændende tilbud til alle