Jubilæumsskrift

21. april 2021

Venstre i Odder 1848-2020

- Historien. Nutiden – Fremtiden

Venstre som parti har nu eksisteret i 150 år. Vi forsøger i dette jubilæumsskrift at fortælle den lokale Venstre-historie. Målet er at give et historisk indblik i det lokale Venstres udvikling, fra den første politiske opvågen og til i dag. Det skrevne stof er en blanding af forskellige arkivalier fra lokalarkiver, de lokale vælgerforeningers protokoller, opslag, gamle aviser og nyere artikler. Der er opsamlet stof fra historiske tidsskrifter og bøger, men der er også personlige samtaler, hvor tidligere mangeårige byrådsmedlemmer og organisationsmedlemmer, og både tidligere og nuværende borgmestre fortæller historien, som de ser den. Bogen afsluttes med kapitler om kommunalreformen i 2004, Venstre i Odder i 2010’ene og afsluttes med et kapitel om fremtiden.

Bogen kan købes her.