Venstre i Odder

Venstre i Odder er en forening med stor aktivitet, sammenhold og idérigdom.
Kun sammen kan vi skabe resultater! Derfor har bestyrelse og byrådsgruppe stort fokus på dialog og samarbejde.
Med Venstre i spidsen er der skabt brede flertal og ro i arbejdet.


læserbrev: Sundhed på patienternes præmisser

AF: Fatma Øktem, Folketingskandidat (V) i Østjylland, tidl. medlem af Folketinget, Aarhus C
Publiceret 24. januar 2019, Aarhus Stiftstidende 

Det danske sundhedsvæsen er blandt de allerbedste i Europa. Det har en international tænketank netop slået fast. Siden 2001 har vi investeret historisk store summer i vores sundhedsvæsen. Der er ansat flere sygeplejersker - i gennemsnit en sygeplejerske mere hver eneste dag siden 2001. Der er ansat flere læger - i gennemsnit en læge hver eneste dag siden 2001, på nær om søndagen. I 2019 kan vi indvie næsten 20 nye supersygehuse til 45 milliarder.

Og vi får noget for pengene: Ventelisterne er kortere. Behandlingerne er bedre. Flere overlevere sygdom. Tilliden til kræftbehandlingen er genskabt. Og når du er færdig med behandling, har du ret til genoptræning inden for en uge.

Men vi kan blive endnu bedre. Vi skal skabe et sundhedsvæsen, der rykker endnu tættere på borgerne. Så det i endnu højere grad kommer til det fungere på patienternes præmisser. Så den enkelte patients behov bliver omdrejningspunktet for den indsats, der ydes.

For mig er det ikke vigtigt, om det er kommunalpolitikere med borgmestre og byrådets sundhedsudvalg, der træffer afgørelserne om vores nære sundhedsvæsen - eller om det er regionsrådspolitikere.

For mig er det patienternes oplevelser, der er det afgørende. Vi skal skabe et sundhedsvæsen, der indrettes på patienternes præmisser - og ikke omvendt. Så tæt på den enkeltes hjem som muligt. Så vi omsider undgår, at patienter bliver kastebold mellem eget hjem, praktiserende læger og hospitaler - og mange oplever, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Hvor vi bygger oven på de konkrete patientrettigheder om udredningsret, behandlingsgaranti og genoptræningsret, vi har skabt. Det er det, de nye sundhedsfællesskaber, regeringen vil skabe, handler om.

Hvor vi investerer i ansættelse og uddannelse af flere læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Det vil jeg. Det koster penge - og dem skal vi finde. For jeg mener ikke, vi har råd til at lade være. Vores sundhedsvæsen skal være så godt, at vi er trygge og føler livskvalitet.


Venstre i Odder satte gang i 2019 med en nytårskur for medlemmerne.

Nytårskuren bød, udover bobler og kransekage, på en rundvisning på Odders nye vartegn indenfor skoler, nemlig Vestskolen, afdeling Skovbakken – i daglig tale kaldet Skovbakkeskolen.

Til rundvisningen havde Venstre allieret sig med eksperten på området, nemlig kommunens direktør for Børn, Unge og Kultur Karsten Poulsen. 

Karsten kunne fortælle de 40 fremmødte om selve byggeprocessen, økonomien i byggeriet samt de arkitektoniske og pædagogiske tanker med byggeriet. En skole, der har en akustisk og en fleksibilitet, der fremtidssikrer den mange år frem. 

Efter rundvisningen kunne folketingskandidat Fatma Øktem fortælle lidt om Venstre skolepolitisk. 

Afslutningsvis var der et indlæg fra Venstres gruppeformand Lone Riis og byrådsmedlem Lene Midtgaard om arbejdet i kommunens Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg.


Knud Appel

Knud Appel (i midten) fik overrakt blomster og bevis for æresmedlemskabet. Det stod venstreformand Jan Gade og Venstre gruppeformand Lone Riis for. privatfoto

Knud Appel er nyt æresmedlem

Fredag blev tidligere byrådsmedlem Knud Appel udnævnt til æresmedlem i Venstre.

Han fik æresbevisningen overrakt i hjemmet i Falling af de lokale spidser for Venstre: formand Jan Gade, gruppeformand i byrådet, Lone Riis, og borgmester Uffe Jensen.

Knud Appel fik æresbeviset for en meget stor indsats for det liberale parti i mere end en menneskealder. Det startede da han i 1983 sammen med hustruen Marianne flyttede til. På det tidspunkt blev Knud en del af bestyrelsen i Ørting/Falling Venstrevælgerforening hvor han sidenhen blev formand.

Da det hele var på det højeste havde Knud Appel tre formandsposter på en gang: Lokalforeningsformand, formand for sammenslutningen af Venstre-foreninger i Odder Kommune og formand for folketingskandidatbestyrelsen. 

Senere blev han formand for Skanderborg-kredsen, og var det da kredsen første gang fik valgt et folketingsmedlem, nemlig Kim Andersen.   

Han var formand og en drivende kraft da Niels Ulrik Bugge blev ”opfundet” og valgt som borgmester i Odder Kommune 

Han har været medlem af bestyrelsen for Venstre i det daværende Aarhus Amt. Han stoppede som aktiv i Venstre i 2015, hvor han ikke genopstillede til bestyrelsen for Venstre i Region Midtjylland.

Knud Appel blev valgt ind i Odder Byråd første gang i 1998 og siddet i tre perioder – i alt 12 år. I byrådsarbejdet var man meget bredt orienteret og har bl.a. været medlem af alle tre stående udvalg. I byrådssalen markerede Knud Appel sig ofte med sit store lokalkendskab.

Hans engagement er ikke kun kommet Venstre til gode. Knud Appel har gjort en meget stor indsats i en lang række bestyrelser. Det gælder bl.a. Ørting-hallen, det lokale menighedsråd og bowlingklubben PEFT som han har været formand for i en lang årrække.Generalforsamling

Mange medlemmer var mødt op til Venstres generalforsamling mandag 26. februar

God og livlig generalforsamling

Kampvalg om bestyrelsesposter i Venstre

Der var god stemning og debatlyst samt kamplag til bestyrelsesposterne, da der mandag aften var generalforsamling i Venstre i Odder. Den blev hold på Parkhotellet.

Generelt blev der udtrykt stor tilfredshed med den valgkamp, der ført forud for kommunalvalget og som førte til at Venstre med Uffe Jensen forsat har borgmesterposten i Odder. Partiet gik frem i stemmer men mistede alligevel et mandat som man gik fra otte til syv pladser i byrådet.

- Lokalt satte 5174 eller 38,7 pct. af vælgerne kryds ved Venstre. Historisk set har så mange aldrig før stemt på Venstre, og det placerer Odder som den 11. bedste Venstre kommune i Danmark, sagde formand Jan Gade i sin beretning.

Han sagde om de efterfølgende konstitueringsforhandlinger, at Venstre fra starten gik efter at lave en bred aftale med Socialdemokratiet og de konservative, men det kunne ikke lykkes at få de sidstnævnte med i en aftale.

- Derfor blev resultatet også en konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet og Venstre. En aftale, som sikrer Odder stabilitet mange år frem, sagde Jan Gade. Han glædede sig over at for første gang i Region Midtjyllands historie har Odder Kommune en repræsentant i regionsrådet:

- Med 3044 personlige stemmer opnåede Finn Thranum valg. Det er utrolig flot og fortjener stor ros. Jeg tror på, det kan give en stor synergi mellem Odder kommune og regionen.

Når det gjaldt valgkampen sagde formanden, at det havde været en fornøjelse at føre valgkamp sammen med kandidater, bestyrelse og øvrige medlemmer.

- Vi stod sammen, havde en mega stor kampgejst, signalerede sammenhold og åbenhed. Vi besøgte hele kommunen og var synlige overalt. Alle har gjort et kæmpe arbejde, og samme er vi gode.

Efter formandens beretning var der debat med adskillige deltagere om valgkampens forløb. Herunder i hvor stort omfang fremtidig valgkamp skal føres på de sociale medier?

Mens der ikke var nogen tvivl om at Jan Gade blev genvalgt og med akklamation, så var det nødvendigt med skriftelig afstemning for få de fire bestyrelsesmedlemmer på plads. Jørgen Johansen, Kim Møller, Morten Hermansen og Doris Feldborg fra bestyrelsen søgte at blive genvalgt men blev udfordret af de to netop udtrådte byrådsmedlemmer Hanne Appel og Mette Klougart samt Jens Henrik Sørensen.

Valgt blev Jørgen Johansen, Kim Møller, Hanne Appel og Mette Klougart, mens Morten Hermansen og Jens Henrik Sørensen blev suppleanter.

Til kredsbestyrelsen blev Jan Gade og Anders Katholm valgt og Poul Fabricius blev valgt til regionsbestyrelsen.

Efter generalforsamlingen, hvor 40 medlemmer deltog, var der politiske oplæg ved folketingskandidat Fatma Øtkem, regionrådsmedlem Finn Thranum og borgmester Uffe Jensen.Det går godt i Odder Kommune

Med Venstre i spidsen er der kommet godt gang i befolkningstilvæksten

Odder Kommune skaber rammerne om det gode liv med flot natur, gode forhold for børn og kort afstand til Aarhus. Det er der stadig flere borgere, der finder ud af. I 2017 var befolkningsvæksten i Odder Kommune på 295 borgere. Det viser den endelige opgørelse fra Danmarks Statistisk over befolkningstal pr. 1.1. 2018. 

Befolkningstilvæksten i Odder Kommune udgjorde 1,3 % i 2017, og det er langt over befolkningstilvæksten på landsplan, der er på 0,6 pct. I Region Midtjylland havde kun Aarhus Kommune en højere vækst på 1,4 %.

- Vi buldrer derudaf i Odder Kommune. Stadig flere vælge at flytte hertil, og tallene fra 2017 bekræfter, at udviklingen går i den helt rigtige retning. Odder Kommune er blevet kendt som en kommune, man gerne vil bo i, og hvor der er alle muligheder for børnefamilier, siger borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V). 

- Den politiske vision om, at vi skal være 25.000 borgere i 2025 er ambitiøs, men også realistisk. Mon ikke vi når 23.000 allerede i 2018, tilføjer Uffe Jensen. 

Den 1. januar 2018 var der 22.626 indbyggere i Odder Kommune.

På top ti i vækst
Odder Kommune indtager på landsplan en 9. plads i befolkningstilvækst i 2017, og det er en markant fremgang i forhold til tidligere år. I 2015 var Odder Kommune på en 29. plads og i 2016 en 19. plads i befolkningstilvækst. 

Det er især aarhusianerne, der vælger at flytte små 20 km væk fra storbyen til Odder Kommune. 

Nettotilflytningen fra Aarhus Kommune er mere end fordoblet fra 2016, hvor den var på 96 personer, mens den i 2017 var på 211. I alt flyttede 726 personer fra Aarhus Kommune til Odder Kommune i 2017.

- Jeg tror, at der er mange forklaringer på, at det går så godt i Odder Kommune. Selvfølgelig er de højere boligpriser i Aarhus en vigtig årsag, men jeg tror også, at det har en betydning, at vi er blevet bedre til at fortælle omverdenen om, hvor godt det er at bo i Odder Kommune. Vi har jo det hele, og det har vi ikke altid været gode nok til at fortælle, siger Uffe Jensen.En lang og god valgkampe er slut og borgerne i Odder har talt.

Kære medlemmer

En lang og god valgkampe er slut og borgerne i Odder har talt.

Til Venstre blev der 5.200 stemmer eller 38,7 % og vi er dermed stadig Odders største parti. Vi fik en fremgang på 56 stemmer, men fordi Odder er steget i indbyggertal, gik vi i andel af det samlede antal stemmer 0,3 % tilbage. Dermed tabte vi et mandat, så vi nu har 7 ud at 19 pladser i byrådet.

Tillykke til de 7 valgte – Uffe Jensen - Ole Lyngby Pedersen - Lone Riis - Finn Thranum - Lene Midtgaard - Hans Hammann og Torben Sørensen.

Vi gik til valg på det bredde samarbejde og den tilgang havde Uffe, Jørgen og jeg også til nattens konstitueringsforhandlinger. Efter flere scenarier valgte vi, at lave en bred konstituering mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Det betyder i grove træk, at Uffe fortsætter som borgmester og Lone Jakobi bliver 1. viceborgmester. Udvalgsformandsposterne fordeles med 2 til socialdemokratiet og 2 til Venstre.

Denne information er ment som en kort status. Der kommer naturligvis mere, alle poster er på plads.

Med venlig hilsen

Jan Gade