Venstre i Odder

Venstre i Odder er en forening med stor aktivitet, sammenhold og idérigdom.
Kun sammen kan vi skabe resultater! Derfor har bestyrelse og byrådsgruppe stort fokus på dialog og samarbejde.
Med Venstre i spidsen er der skabt brede flertal og ro i arbejdet.

Venstre i Odder afholdte mandag den 25. februar 2019 Generalforsamling og Opstillingsmøde til borgmesterkandidat.

37 stemmeberettigede medlemmer var mødt op i Spektrum mandag den 25. februar. 

Aftenen blev indledt med fællesspisning, hvorefter man kl. 19.00 gik over til selve Generalforsamlingen.

Af hovedpunkter fra Generalforsamlingen kan nævnes;

  • Efter den traditionelle fællessang var der en videohilsen fra Danmarks Statsminister; Lars Løkke Rasmussen.
  • Jan Gade blev uden modkandidater enstemmigt genvalgt som foreningens formand.
  • Efter kampvalg består Venstre bestyrelse i 2019 af (se nedenstående foto):
    Bagerst fra venstre Kim Møller, Anne Wiese (nyvalgt), Steen Petersen (genvalgt), Jørgen Johannsen og Jens Henrik Jørgensen (genvalgt)
    Forrest fra venstre: Mette Klougart, Hanne Appel, Jan Gade (genvalgt formand) samt Suzette Pedersen (nyvalgt)

Efter Generalforsamlingen blev der afholdt opstillingsmøde for Venstres borgmesterkandidat.

Odders nuværende borgmester Uffe Jensen blev uden modkandidater genvalgt som Venstres borgmesterkandidat.

Venstres formand Jan Gade lykønsker Borgmester Uffe Jensen med valget

Efter Opstillingsmødet var der politisk debat med kredsens folketingskandidat Fatma Øktem.

Såfremt der ønskes yderligere oplysningen, kan Venstres formand Jan Gade kontaktes.


læserbrev: Sundhed på patienternes præmisser

AF: Fatma Øktem, Folketingskandidat (V) i Østjylland, tidl. medlem af Folketinget, Aarhus C
Publiceret 24. januar 2019, Aarhus Stiftstidende 

Det danske sundhedsvæsen er blandt de allerbedste i Europa. Det har en international tænketank netop slået fast. Siden 2001 har vi investeret historisk store summer i vores sundhedsvæsen. Der er ansat flere sygeplejersker - i gennemsnit en sygeplejerske mere hver eneste dag siden 2001. Der er ansat flere læger - i gennemsnit en læge hver eneste dag siden 2001, på nær om søndagen. I 2019 kan vi indvie næsten 20 nye supersygehuse til 45 milliarder.

Og vi får noget for pengene: Ventelisterne er kortere. Behandlingerne er bedre. Flere overlevere sygdom. Tilliden til kræftbehandlingen er genskabt. Og når du er færdig med behandling, har du ret til genoptræning inden for en uge.

Men vi kan blive endnu bedre. Vi skal skabe et sundhedsvæsen, der rykker endnu tættere på borgerne. Så det i endnu højere grad kommer til det fungere på patienternes præmisser. Så den enkelte patients behov bliver omdrejningspunktet for den indsats, der ydes.

For mig er det ikke vigtigt, om det er kommunalpolitikere med borgmestre og byrådets sundhedsudvalg, der træffer afgørelserne om vores nære sundhedsvæsen - eller om det er regionsrådspolitikere.

For mig er det patienternes oplevelser, der er det afgørende. Vi skal skabe et sundhedsvæsen, der indrettes på patienternes præmisser - og ikke omvendt. Så tæt på den enkeltes hjem som muligt. Så vi omsider undgår, at patienter bliver kastebold mellem eget hjem, praktiserende læger og hospitaler - og mange oplever, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Hvor vi bygger oven på de konkrete patientrettigheder om udredningsret, behandlingsgaranti og genoptræningsret, vi har skabt. Det er det, de nye sundhedsfællesskaber, regeringen vil skabe, handler om.

Hvor vi investerer i ansættelse og uddannelse af flere læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Det vil jeg. Det koster penge - og dem skal vi finde. For jeg mener ikke, vi har råd til at lade være. Vores sundhedsvæsen skal være så godt, at vi er trygge og føler livskvalitet.


Venstre i Odder satte gang i 2019 med en nytårskur for medlemmerne.

Nytårskuren bød, udover bobler og kransekage, på en rundvisning på Odders nye vartegn indenfor skoler, nemlig Vestskolen, afdeling Skovbakken – i daglig tale kaldet Skovbakkeskolen.

Til rundvisningen havde Venstre allieret sig med eksperten på området, nemlig kommunens direktør for Børn, Unge og Kultur Karsten Poulsen. 

Karsten kunne fortælle de 40 fremmødte om selve byggeprocessen, økonomien i byggeriet samt de arkitektoniske og pædagogiske tanker med byggeriet. En skole, der har en akustisk og en fleksibilitet, der fremtidssikrer den mange år frem. 

Efter rundvisningen kunne folketingskandidat Fatma Øktem fortælle lidt om Venstre skolepolitisk. 

Afslutningsvis var der et indlæg fra Venstres gruppeformand Lone Riis og byrådsmedlem Lene Midtgaard om arbejdet i kommunens Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg.


Det går godt i Odder Kommune

Med Venstre i spidsen er der kommet godt gang i befolkningstilvæksten

Odder Kommune skaber rammerne om det gode liv med flot natur, gode forhold for børn og kort afstand til Aarhus. Det er der stadig flere borgere, der finder ud af. I 2017 var befolkningsvæksten i Odder Kommune på 295 borgere. Det viser den endelige opgørelse fra Danmarks Statistisk over befolkningstal pr. 1.1. 2018. 

Befolkningstilvæksten i Odder Kommune udgjorde 1,3 % i 2017, og det er langt over befolkningstilvæksten på landsplan, der er på 0,6 pct. I Region Midtjylland havde kun Aarhus Kommune en højere vækst på 1,4 %.

- Vi buldrer derudaf i Odder Kommune. Stadig flere vælge at flytte hertil, og tallene fra 2017 bekræfter, at udviklingen går i den helt rigtige retning. Odder Kommune er blevet kendt som en kommune, man gerne vil bo i, og hvor der er alle muligheder for børnefamilier, siger borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V). 

- Den politiske vision om, at vi skal være 25.000 borgere i 2025 er ambitiøs, men også realistisk. Mon ikke vi når 23.000 allerede i 2018, tilføjer Uffe Jensen. 

Den 1. januar 2018 var der 22.626 indbyggere i Odder Kommune.

På top ti i vækst
Odder Kommune indtager på landsplan en 9. plads i befolkningstilvækst i 2017, og det er en markant fremgang i forhold til tidligere år. I 2015 var Odder Kommune på en 29. plads og i 2016 en 19. plads i befolkningstilvækst. 

Det er især aarhusianerne, der vælger at flytte små 20 km væk fra storbyen til Odder Kommune. 

Nettotilflytningen fra Aarhus Kommune er mere end fordoblet fra 2016, hvor den var på 96 personer, mens den i 2017 var på 211. I alt flyttede 726 personer fra Aarhus Kommune til Odder Kommune i 2017.

- Jeg tror, at der er mange forklaringer på, at det går så godt i Odder Kommune. Selvfølgelig er de højere boligpriser i Aarhus en vigtig årsag, men jeg tror også, at det har en betydning, at vi er blevet bedre til at fortælle omverdenen om, hvor godt det er at bo i Odder Kommune. Vi har jo det hele, og det har vi ikke altid været gode nok til at fortælle, siger Uffe Jensen.


En lang og god valgkampe er slut og borgerne i Odder har talt.

Kære medlemmer

En lang og god valgkampe er slut og borgerne i Odder har talt.

Til Venstre blev der 5.200 stemmer eller 38,7 % og vi er dermed stadig Odders største parti. Vi fik en fremgang på 56 stemmer, men fordi Odder er steget i indbyggertal, gik vi i andel af det samlede antal stemmer 0,3 % tilbage. Dermed tabte vi et mandat, så vi nu har 7 ud at 19 pladser i byrådet.

Tillykke til de 7 valgte – Uffe Jensen - Ole Lyngby Pedersen - Lone Riis - Finn Thranum - Lene Midtgaard - Hans Hammann og Torben Sørensen.

Vi gik til valg på det bredde samarbejde og den tilgang havde Uffe, Jørgen og jeg også til nattens konstitueringsforhandlinger. Efter flere scenarier valgte vi, at lave en bred konstituering mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Det betyder i grove træk, at Uffe fortsætter som borgmester og Lone Jakobi bliver 1. viceborgmester. Udvalgsformandsposterne fordeles med 2 til socialdemokratiet og 2 til Venstre.

Denne information er ment som en kort status. Der kommer naturligvis mere, alle poster er på plads.

Med venlig hilsen

Jan Gade