HVEM SKAL VÆRE VENSTRES NYE BORGMESTERKANDIDAT VED KOMMUNALVALGET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2025? 


Hvem skal være Venstres nye borgmesterkandidat ved kommunalvalget tirsdag den 18. november 2025? 

Det afgør vi onsdag den 11. oktober kl. 19:00 til 21:00.

Panoramasalen, Spektrum Odder, Parkvej 5.

Forslag til kandidater sendes skriftlig til formanden inden 1. oktober 2023

Alene - og kun for at sikre alle formalia er på plads, når borgmesterkandidaten vælges, holde vi en ekstraordinær generalforsamling i starten af mødet.

Se begge dagsordener længere ned i denne mail.

Mødet kræver ingen tilmelding

Fra klokken 17:45 er der mulighed for spisning.

Tilmelding til spisning senest 1. oktober, til [email protected] eller ved at indbetale på mobilepay nummer 9055DC

Der serveres hakkebøf med tilbehør og en vand, en øl eller et glas vin.

Pris 150-kr. pr person.

Glæder mig til at se jer alle.

--------   

Ekstraordinær generalforsamling ”Venstre i Odder Kommune”

Onsdag den 11. oktober 2023 kl. 19:00- 19:30

Panoramasalen, Spektrum Odder, Parkvej 5.

Dagsorden

1)             Valg af to stemmetællere

2)             Valg af dirigent

3)             Kommunalvalg tirsdag den 18. november 2025

I henhold til Venstres vedtægter §17 stk. 2, skal følgende besluttes.

a) Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram

Der nedsættes en arbejdsgruppe KV25, som er ansvarlig for handlingsprogrammet.

Gruppens faste medlemmer er; Borgmesterkandidat, formand, næstformand og gruppeformand.

Gruppen kan løbende selvsupplere efter behov.

Gruppen har løbende dialog og sparring med bestyrelse og byrådsgruppe.

Handlingsprogrammet udarbejdes på baggrund af en midtvejsevaluering inden generalforsamlingen

2024 - af valgprogrammet for 2021.

Handlingsprogrammet færdiggøres sensommeren 2025.

b) Procedure for opstilling og valg af kandidater og opstillingsform og tidspunkt for opstilling.

Borgmesterkandidat vælges på et opstillingsmøde i forlængelse af denne generalforsamling.

Resten af kandidatfeltet vælges på et opstillingsmøde i april/maj 2025

Der benyttes sideordnet opstilling – Bestyrelsen bemyndiges til beslutte procedure for indplacering på listen.

c) Der kan maksimalt - under Venstre i Odder Kommunes Regi - opstilles én Venstrekandidatliste i Odder Kommune til kommunalvalget 2025.

d) Bemyndigelse til at indgå valgforbund

Formanden for Venstre i Odder Kommune samt borgmesterkandidaten bemyndiges til i fællesskab at indgå valgforbund.

4)             Indkomne forslag – skriftlig til formanden inden 1.                       oktober 2023

5)             Eventuelt


--------  

Opstillingsmøde borgmesterkandidat ”Venstre i Odder Kommune”

Onsdag den 11. oktober 2023 kl. 19:30- 21:00

Panoramasalen, Spektrum Odder, Parkvej 5.

Dagsorden

1)             Valg af to stemmetællere

2)             Valg af dirigent

3)             Oplysning om Opstillingsprocedurer

4)             Forslag til kandidater – skriftlig til formanden inden                   1. oktober 2023

5)             Bekræftelse af kandidat

6)             Præsentation af de enkelte kandidater

7)             Afstemning

8)             Eventuelt