Venstre i Odder

Venstre i Odder er en forening med stor aktivitet, sammenhold og idérigdom.
Kun sammen kan vi skabe resultater! Derfor har bestyrelse og byrådsgruppe stort fokus på dialog og samarbejde.
Med Venstre i spidsen er der skabt brede flertal og ro i arbejdet.Venstre i Odder afholdte mandag den 25. februar 2019 Generalforsamling og Opstillingsmøde til borgmesterkandidat.

37 stemmeberettigede medlemmer var mødt op i Spektrum mandag den 25. februar. 

Aftenen blev indledt med fællesspisning, hvorefter man kl. 19.00 gik over til selve Generalforsamlingen.

Af hovedpunkter fra Generalforsamlingen kan nævnes;

 • Efter den traditionelle fællessang var der en videohilsen fra Danmarks Statsminister; Lars Løkke Rasmussen.
 • Jan Gade blev uden modkandidater enstemmigt genvalgt som foreningens formand.
 • Efter kampvalg består Venstre bestyrelse i 2019 af (se nedenstående foto):
  Bagerst fra venstre Kim Møller, Anne Wiese (nyvalgt), Steen Petersen (genvalgt), Jørgen Johannsen og Jens Henrik Jørgensen (genvalgt)
  Forrest fra venstre: Mette Klougart, Hanne Appel, Jan Gade (genvalgt formand) samt Suzette Pedersen (nyvalgt)

Efter Generalforsamlingen blev der afholdt opstillingsmøde for Venstres borgmesterkandidat.

Odders nuværende borgmester Uffe Jensen blev uden modkandidater genvalgt som Venstres borgmesterkandidat.

Venstres formand Jan Gade lykønsker Borgmester Uffe Jensen med valget

Efter Opstillingsmødet var der politisk debat med kredsens folketingskandidat Fatma Øktem.

Såfremt der ønskes yderligere oplysningen, kan Venstres formand Jan Gade kontaktes.


Venstre i Odder - Formandsberetning Generalforsamlingen den 25. februar 2019

Kære Generalforsamling og kære medlemmer 


Vi skriver nu 2019, og et år mere i Venstres og demokratiets tjeneste kan vinges af. Byrådsgruppen har nu været i arbejdstøjet i et år siden valget. Folketingsgruppen og EUpolitikerne er på udløbsdato og skal til eksamen.

Jeg kan se tilbage på et år, hvor rigtig meget er lykkedes for Venstre. Både lokalt, landspolitisk og i Europa har Venstre leveret varen og spillet en væsentlig rolle. 

Ser jeg frem, ser jeg mod et meget travlt år, hvor vi har to valg, der skal vindes. Et valg til folketinget, som kun Statsministeren kender datoen på – men vi ved med sikkerhed, det skal afholdes seneste den 17. juni. Et valg til Europa-Parlamentet den 26. maj. Venstre er det parti, der vil Europa, og vi tror på frihed og fællesskab. Vi har det bedst med indflydelse, derfor skal Venstre vinde også det valg. 

I bestyrelsen har vi været hårdt prøvet på det menneskelige plan. Kun få dage efter sidste generalforsamling, kom den chokerende meddelelse om, at Niels Christensen var død på en golfferie. For bare en måned siden, kom så næste chok. Morten Hermansen døde i sit hjem, kun 55 år gammel. De vil begge blive savnet i Venstre for deres gode humør og deres store politiske indsigt og gode argumenter. Mine tanker går til deres familie, og jeg vil gerne, om vi sammen kan mindes Niels og Morten med 1 minuts stilhed. Æret være Niels og Mortens minde. 

I bestyrelsen har vi forsøgt at lave en afbalanceret vifte af medlemsarrangementer:

 • Vi har besøgt Odder kommunes driftcenter og fået et indblik i deres udfordringer. 
 • Vi har haft politisk debat om regionerne med Carsten Kissmeyer og Finn Thranum.
 • Vi har spist andesteg og debatteret politik med Karen Ellemann, Fatma og Uffe. 
 • Vi har besøgt den nye Skovbakkeskole og hørt direktør Karsten Poulsen fortælle om byggeriet. Efterfulgt af Lones og Lenes beretning om udvalgsarbejdet. 

Den linje vil vi gerne forsætte i bestyrelsen og starter med et besøg hos Nordic Seed i Dyngby den 26. marts. Efterfølgende fortæller Ole og Hans om deres arbejde i MTKudvalget. Den 14. maj besøger vi Vita park, hvor vi skal snakke sundhed og forebyggelse. 

Har du ideer eller ønsker om virksomheder, vi skal besøge, eller emner vi skal sætte på dagsordenen som en medlemsdebat? Ja - så er du meget velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen. 

Politisk er der nu gået et år med det nye byråd og vores konstruering med Socialdemokratiet. Den første budgetaftale er lavet og underskrevet. Et budget der skaber plads til vækst og udvikling i Odder kommune. 

Der kunne måske være flere liberale og Venstre aftryk i budgetaftalen og de politiske beslutninger. Men vi skal jo altid huske på, at vi har en konstruering hen over midten i Odder. Derfor er de politiske beslutninger tit kompromisets kunst. Det er den linje, jeg mener, er den bedste for Odder kommune. 

Væksten er allerede godt i gang. Ligegyldig hvor vi kigger hen i kommunen, er der stor byggeaktivitet. Selv i en landsby som Bjerager, er man ved at opføre hus nummer tre på bare et halvt år. Den høje vækst, som jo har været et politisk ønske i mange år, er ikke kun en gevinst for kommunen. Når der bliver flere borgere, stilles der også større krav til investering i infrastruktur, institutioner, skoler osv. De investeringer gør jo, at vi ikke høster gevinsten de næste år.

Set med mine øjne går det godt, og vi kan sætte tjektegn ved flere af de ting, vi gik til valg på i ”Venstre vil videre”. Men det er klart, at vi som bestyrelse, også skal råbe ”vagt til gevær”, hvis byrådsgruppen kører af sporet i forhold til ”Venstre vil videre” og Venstres handlingsprogram. Indtil videre rammer de sporet – kun ros fra formanden. 

Ser vi frem i krystalkuglen, skriver vi snart 2021, og det betyder, vi igen skal til kommunalvalg og måske regionsrådsvalg. Planlægning er allerede i gang i bestyrelsen. Derfor stater vi også i aften, efter generalforsamlingen, med at sætte første navn på stemmesedlen til KV21. Nemlig Venstres bud på en borgmester i Odder. 

Så er vi i gang. Men skal borgmesterkontoret bevares, kræver det en fuld liste med stærke kandidater. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at tænke tanker. Går du med en politiker i maven, eller har du et godt bud på en, der har gode liberale holdninger? Så tøv ikke med at kontakte Uffe eller jeg. Vi er altid klar til en uformel snak over en kop kaffe. 

Den 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. Når vi ser, hvad der sker ude i verden – Ja, bare på den anden side af vandet i Stor Britannien, så har det europæiske fællesskab aldrig være vigtigere. Derfor vil jeg også opfordre alle til at støtte op om valget til Europa-Parlamentet den 26. maj. Jeg håber, i vil deltage i debatten og støtte op om vores østjyske kandidat Theresa Blegvad.

For at få indflydelse på udviklingen, er det nødvendigt at deltage i fællesskabet. Det gælder også, når vi taler EU. Ligesom vi i Odder ikke kan lukke os inde i en osteklokke, og være os selv nærmest, ja så gælder det samme for Danmark i Europa. 

Jeg tror, vi skal tænke os godt om og huske, at vi er liberale. Når vi laver grænsekontrol til vores største samarbejdspartner i syd og nu, måske også, til vores svenske venner. Når vi vil parkere mennesker på en øde ø, vel at mærke mennesker, der har udstået deres straf og frit kan bevæge sig rundt i Danmark. Når vi vil sende velintegreret arbejdskraft hjem til det land, de flygtede fra. Her tænker jeg på mennesker, der udfører job, ingen danskere ønsker. Frihed og åbenhed skal stadig være Venstres dna, også når vi udvikler politik.

I folketinget har den parlamentariske situation været vanskelig. På trods af det har Venstre leveret resultater på en lang række områder – til glæde og gavn for danskerne. Venstre har skabt mange resultater og brede aftaler, som vi kan være stolte af. Jeg vil ikke nævne dem alle her, men blot kaste opmærksomheden på: 

 • at der siden valget i 2015, er der skabt 153.000 flere private arbejdspladser. 
 • at siden kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016, er der 30.000 færre personer i kontanthjælpssystemet. 
 • at Venstre har løftet kernevelfærden markant. Sundhedsvæsenet har samlet set fået tilført over 6 mia. kr. siden 2015, og der er nu 2 mia. kr. ekstra til ældrepleje om året.

Folketingsvalget vinder vi ikke på resultater alene. Vælgerne skal vide, hvad Venstre vil med Danmark, også efter et valg. Derfor har Venstre også fremlagt et hav af reform udspil, og der kommer helt sikkert flere frem mod valget. For vi er jo et parti, der til stadighed har fingeren på pulsen og ikke er bange for at sætte kursen.

Der er fortsat store udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Der er behov for mere nærhed, sammenhæng, kvalitet og stærkere rettigheder for patienterne. Venstre tager nu de næste store skridt på sundhedsområdet, med et udspil til en sundhedsreform og en ny struktur på sundhedsvæsnet.

Under overskriften ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder” ønsker Venstre, at trække sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Med 21 nye sundhedsfællesskaber skal der skabes nye rammer for samarbejdet mellem sygehuse, egen læge og kommuner til patientens bedste. De skal bygge bro mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet.

En så omfattende reform skaber naturligt nok debat, både internt i Venstre og i de politiske partier. En debat som er sund og nødvendig for at ramme den rigtige beslutning. Den interne debat har vi haft i Venstres hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Her mener jeg den hører hjemme og ikke i dagspressen. 

Sundhedsreformen falder godt i tråd med, hvad vi tænker i Odder. Vi har jo allerede tanker om et sundhedshus og er blevet tildelt økonomiske midler fra sundhedsministeren. 

I aften skal vi høre, hvad Fatma vil, når hun kommer til at repræsentere Skanderborg, Odder og Samsø i folketinget. Jeg glæder mig til igen at få en direkte linje til borgen. 

Fatma er en stærk kandidat, der altid tænker Østjylland ind i politikken. Hun er første suppleant og var ved seneste valg kun få stemmer fra en plads på borgen. I modsætning til de nuværende folketingsmedlemmer er hun er bosiddende her i Østjylland. 

Fatma er, godt hjulpet af VU, i gang med at føre valgkamp og blive synlig. Men hun gør det ikke alene – vi har også brug for din hjælp. En vigtig faktor for succes er, at alle bidrager – for sammen er vi stærkest. Jeg vil gerne opfordre alle til at give et nap med. Alle bidrag hjælper – store som små. Det kan f.eks. være at dele en folder ud på din aftengåtur, kravle i en lygtepæl med en valgplakat, ”like” Venstre-opslag på Facebook, donere en halmballe til et banner med Fatma, eller bare tale Venstres politik op over for din nabo – mulighederne er mange, og kun fantasien sætter grænsen. Kontakt én af os i bestyrelsen, hvis du har lyst at deltage i fællesskabet og give et nap med.

Jeg er, af Venstres hovedbestyrelse, valgt til at repræsentere Østjylland i Venstres forretningsudvalg. En opgave, jeg meget glad for, går til med ydmyghed, og bidrager til den politiske debat. Derfor, og fordi jeg mener, jeg stadig kan bidrage med noget som formand her i Odder, stiller jeg mig igen til rådighed under punkt 7 på dagsordenen. 

Til slut vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen, Fatma, byrådsgruppen og jer medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der gik. Et samarbejde og et fællesskab jeg sætter stor pris på, og som jeg håber vil fortsætte også i årene, der kommer. 

Tak for ordet. 


læserbrev: Sundhed på patienternes præmisser

AF: Fatma Øktem, Folketingskandidat (V) i Østjylland, tidl. medlem af Folketinget, Aarhus C
Publiceret 24. januar 2019, Aarhus Stiftstidende 

Det danske sundhedsvæsen er blandt de allerbedste i Europa. Det har en international tænketank netop slået fast. Siden 2001 har vi investeret historisk store summer i vores sundhedsvæsen. Der er ansat flere sygeplejersker - i gennemsnit en sygeplejerske mere hver eneste dag siden 2001. Der er ansat flere læger - i gennemsnit en læge hver eneste dag siden 2001, på nær om søndagen. I 2019 kan vi indvie næsten 20 nye supersygehuse til 45 milliarder.

Og vi får noget for pengene: Ventelisterne er kortere. Behandlingerne er bedre. Flere overlevere sygdom. Tilliden til kræftbehandlingen er genskabt. Og når du er færdig med behandling, har du ret til genoptræning inden for en uge.

Men vi kan blive endnu bedre. Vi skal skabe et sundhedsvæsen, der rykker endnu tættere på borgerne. Så det i endnu højere grad kommer til det fungere på patienternes præmisser. Så den enkelte patients behov bliver omdrejningspunktet for den indsats, der ydes.

For mig er det ikke vigtigt, om det er kommunalpolitikere med borgmestre og byrådets sundhedsudvalg, der træffer afgørelserne om vores nære sundhedsvæsen - eller om det er regionsrådspolitikere.

For mig er det patienternes oplevelser, der er det afgørende. Vi skal skabe et sundhedsvæsen, der indrettes på patienternes præmisser - og ikke omvendt. Så tæt på den enkeltes hjem som muligt. Så vi omsider undgår, at patienter bliver kastebold mellem eget hjem, praktiserende læger og hospitaler - og mange oplever, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Hvor vi bygger oven på de konkrete patientrettigheder om udredningsret, behandlingsgaranti og genoptræningsret, vi har skabt. Det er det, de nye sundhedsfællesskaber, regeringen vil skabe, handler om.

Hvor vi investerer i ansættelse og uddannelse af flere læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Det vil jeg. Det koster penge - og dem skal vi finde. For jeg mener ikke, vi har råd til at lade være. Vores sundhedsvæsen skal være så godt, at vi er trygge og føler livskvalitet.


Venstre i Odder satte gang i 2019 med en nytårskur for medlemmerne.

Nytårskuren bød, udover bobler og kransekage, på en rundvisning på Odders nye vartegn indenfor skoler, nemlig Vestskolen, afdeling Skovbakken – i daglig tale kaldet Skovbakkeskolen.

Til rundvisningen havde Venstre allieret sig med eksperten på området, nemlig kommunens direktør for Børn, Unge og Kultur Karsten Poulsen. 

Karsten kunne fortælle de 40 fremmødte om selve byggeprocessen, økonomien i byggeriet samt de arkitektoniske og pædagogiske tanker med byggeriet. En skole, der har en akustisk og en fleksibilitet, der fremtidssikrer den mange år frem. 

Efter rundvisningen kunne folketingskandidat Fatma Øktem fortælle lidt om Venstre skolepolitisk. 

Afslutningsvis var der et indlæg fra Venstres gruppeformand Lone Riis og byrådsmedlem Lene Midtgaard om arbejdet i kommunens Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg.


Det går godt i Odder Kommune

Med Venstre i spidsen er der kommet godt gang i befolkningstilvæksten

Odder Kommune skaber rammerne om det gode liv med flot natur, gode forhold for børn og kort afstand til Aarhus. Det er der stadig flere borgere, der finder ud af. I 2017 var befolkningsvæksten i Odder Kommune på 295 borgere. Det viser den endelige opgørelse fra Danmarks Statistisk over befolkningstal pr. 1.1. 2018. 

Befolkningstilvæksten i Odder Kommune udgjorde 1,3 % i 2017, og det er langt over befolkningstilvæksten på landsplan, der er på 0,6 pct. I Region Midtjylland havde kun Aarhus Kommune en højere vækst på 1,4 %.

- Vi buldrer derudaf i Odder Kommune. Stadig flere vælge at flytte hertil, og tallene fra 2017 bekræfter, at udviklingen går i den helt rigtige retning. Odder Kommune er blevet kendt som en kommune, man gerne vil bo i, og hvor der er alle muligheder for børnefamilier, siger borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V). 

- Den politiske vision om, at vi skal være 25.000 borgere i 2025 er ambitiøs, men også realistisk. Mon ikke vi når 23.000 allerede i 2018, tilføjer Uffe Jensen. 

Den 1. januar 2018 var der 22.626 indbyggere i Odder Kommune.

På top ti i vækst
Odder Kommune indtager på landsplan en 9. plads i befolkningstilvækst i 2017, og det er en markant fremgang i forhold til tidligere år. I 2015 var Odder Kommune på en 29. plads og i 2016 en 19. plads i befolkningstilvækst. 

Det er især aarhusianerne, der vælger at flytte små 20 km væk fra storbyen til Odder Kommune. 

Nettotilflytningen fra Aarhus Kommune er mere end fordoblet fra 2016, hvor den var på 96 personer, mens den i 2017 var på 211. I alt flyttede 726 personer fra Aarhus Kommune til Odder Kommune i 2017.

- Jeg tror, at der er mange forklaringer på, at det går så godt i Odder Kommune. Selvfølgelig er de højere boligpriser i Aarhus en vigtig årsag, men jeg tror også, at det har en betydning, at vi er blevet bedre til at fortælle omverdenen om, hvor godt det er at bo i Odder Kommune. Vi har jo det hele, og det har vi ikke altid været gode nok til at fortælle, siger Uffe Jensen.


En lang og god valgkampe er slut og borgerne i Odder har talt.

Kære medlemmer

En lang og god valgkampe er slut og borgerne i Odder har talt.

Til Venstre blev der 5.200 stemmer eller 38,7 % og vi er dermed stadig Odders største parti. Vi fik en fremgang på 56 stemmer, men fordi Odder er steget i indbyggertal, gik vi i andel af det samlede antal stemmer 0,3 % tilbage. Dermed tabte vi et mandat, så vi nu har 7 ud at 19 pladser i byrådet.

Tillykke til de 7 valgte – Uffe Jensen - Ole Lyngby Pedersen - Lone Riis - Finn Thranum - Lene Midtgaard - Hans Hammann og Torben Sørensen.

Vi gik til valg på det bredde samarbejde og den tilgang havde Uffe, Jørgen og jeg også til nattens konstitueringsforhandlinger. Efter flere scenarier valgte vi, at lave en bred konstituering mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Det betyder i grove træk, at Uffe fortsætter som borgmester og Lone Jakobi bliver 1. viceborgmester. Udvalgsformandsposterne fordeles med 2 til socialdemokratiet og 2 til Venstre.

Denne information er ment som en kort status. Der kommer naturligvis mere, alle poster er på plads.

Med venlig hilsen

Jan Gade