KV 2021

21. april 2021

Mennesker trives bedst i frihed under ansvar.
Det liberale menneskesyn er udgangspunktet for Venstres politik.
Vi arbejder for at give mest mulig  frihed og valgmulighed for den enkelte borger.

Læs Uffes annonce her

Torsdag den 22. april kl. 19.00 afholder vi OPSTILLINGSMØDE til KV21.

Mødet afholdes på sportspladsen ved Skovbakken med følgende dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Beslutningsforslag:
Indplacering af kandidater efter den 22. april
4. Valgprocedure
5. Afslutning

Opstillingsmøde KV2021