Kommunalbestyrelses-medlemmer

Venstre i Odder

Venstre er Odder Kommunes største parti med 7 mandater i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen i Odder består af 19 medlemmer.

Venstre i Odders byrådsgruppe

Uffe Jensen

Uffe Jensen

Gruppeformand og 2. viceborgmester

E-mail: [email protected]


Medlem af Udvalget for Økonomi og Erhverv.
Medlem af Børn & Ungeudvalget.

Andre tillidshverv: Odder Kommunes repræsentant i bestyrelsen og formand for Forberedende Grund Uddannelse Sydøstjylland (FGU). KL udpeget som formand for bestyrelsen i Pædagogernes Pensionsselskab (PBU).


Ole Lyngby Pedersen

Ole Lyngby Pedersen

E-mail: [email protected]


Medlem af Udvalget for Klima og Plan og udvalget for Sundhed og Voksen.

Andre tillidshverv: Bestyrelsen i Odder spildevand og Landboforeningen Odder - Skanderborg.


Hans Hammann

Hans Hammann

E-mail: [email protected]


Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn og Skole.

Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem Renosyd.


Finn Thranum

Finn Thranum

Udvalgsformand

E-mail: [email protected]


Formand for: Udvalget for Voksen og Sundhed og medlem af udvalget for Kultur og Fritid.

Andre tillidshverv: Afdelingsbestyrelsen Bronzealdervej.


Lene Aagaard

Lene Aagaard

E-mail: [email protected]


Medlem af Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid.


Louise Kreutzfeldt

Louise Kreutzfeldt

E-mail: [email protected]


Medlem af Udvalget for Klima og Planet.


Allan Werk

Allan Werk

E-mail: [email protected]


Medlem af Udvalget for Økonomi og Erhverv og medlem af Sundhed og Voksen Udvalget.

Andre tillidshverv: Medlem af Handicaprådet.