Byrådsmedlemmer

21. februar 2018

Venstre i Odder  

Venstre er Odder Kommunes største parti med 7 mandater i Byrådet og Uffe Jensen som borgmester.
Odder Byråd består af 19 medlemmer.
For perioden 2018-2022 er der indgået en konstitueringsaftale V og A.


Uffe Jensen

Borgmester

E-mail: [email protected]


Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Andre tillidshverv: Bestyrelsen for UdviklingOdder, Odder Gymasium, Østjyllands Brandvæsen, Kredsrådet Østjyllands Politi, Forebyggelses- og bevillingsnævnet. Desuden medlem af KKR og KL's repræsentantskab. Bestyrelsen i Væksthus Midtjylland, Bestyrelsen i formandsskabet i Det Regionale Vækstforum, medlem af det regionale Uddannelsesudvalg.


Lone Riis

Gruppeformand

E-mail: [email protected]

2. viceborgmester, 

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget.
Gruppeformand Venstres byrådsgruppe,


Ole Pedersen

Ole Lyngby Pedersen

Formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Andre tillidshverv: Bestyrelsen i Odder spildevand og Landboforeningen Odder - Skanderborg.


E-mail:
[email protected]


hansh

Hans HamMann


E-mail: [email protected]

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Andre tillidshverv: Best. Medlem Renosyd, Repræsentantskabet for TV2 Østjylland, næstformand Odder Produktionsskole og medlem af Best. Odder UngdomsskoleFinn

Finn Thranum

Udvalgsformand


E-mail: [email protected]

Formand for: Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Andre tillidshverv: afdelingsbestyrelsen BronzealdervejLene Midtgaard

Lene Midtgaard


E-mail: [email protected]

Medlem af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Andre tillidshverv: HandicaprådetTorben

Torben Sørensen


E-mail: [email protected]

Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
Andre tillidshverv: Formand for Børn- og Ungeudvalget (tvangsfjernelser)