debat

26. november 2019

I øvrigt mener vi:

Formandsberetning 2019


Formandsberetning 2018
Et budget med visioner 

Læserbrev af: Lone Riis (V) og Jan Gade (V)

Hvis man lytter til Konservative, får man det indtryk, at Venstre med budgetaftalen er godt i gang med at gældsætte Odder Kommune op over ørerne og styrer mod økonomisk afgrund. 

Sandheden er, at vi i budget 2019–2022 afdrager netto 60 millioner kroner på kommunens gæld, og gældsprocenten pr. borger i 2022 forventeligt vil være under landsgennemsnittet. Kassebeholdningen styrkes i perioden fra ca. 70 til 100 millioner kroner. 

Med andre ord et budget, hvor vi holder næsen i sporet, selvom vi siger ja til at optage lån, og vores økonomiske politik ikke når i mål, helt så hurtigt, som vi kunne ønske. 

Vi gør det for at skabe plads til udvikling, og fordi vi vil Odder Kommune i vækst. Vi vil ikke sætte udviklingen på stand-by de kommende år, og det er et nødvendigt og ansvarligt valg, vi her har truffet. Venstre har stor opmærksomhed på, at de økonomiske udfordringer kræver en stram styring med fortsat fokus på effektivisering. 

Vi laver langsigtede investeringer, som skal styrke beskæftigelsesområdet og bringe flere tilbage på det ordinære arbejdsmarked. Vi skal skabe arbejdsidentitet for de borgere, som står uden for arbejdsmarkedet. Socialområdets øgede udgifter skal med aftalen bringes tilbage på sporet og derudover sættes der blandt andet fokus på bæredygtighed, klimatilpasning, energirenoveringer, trafiksikkerhed, sundhed, omsorg og et aktivt og sundt liv. Vi glæder os også over, at der er blevet mulighed for at prioritere gode anlægsprojekter til gavn for kommunens fremtidige udvikling. 

Sidst men ikke mindst står et bredt flertal i byrådet bag budgettet. Det skaber politisk ro og sikkerhed for borgerne.


Mere skævt end man tror

30. maj 2017

Rimelig udligning NU!

Jysk Fynske Medier har med deres tema ”Helt skævt” sat skarpt fokus på forskellene i kommunernes økonomi og mulighed for at give borgerne en rimelig service. Det glæder os, for emnet har stor betydning for den enkelte dansker!

Debatindlægget er indsendt af:
Borgmestrene i samarbejdet RimeligUdligning.Nu:
Nils Borring, Favrskov (A)
Kirsten Terkilsen (V) Hedensted
Uffe Jensen (V), Odder
Steen Vindum (V), Silkeborg
Jørgen…

LÆS MERE

En vigtig brik i vækstspillet

4. marts 2017


venlskovgaard

Virksomhedsbesøg på Vejlskovgaard med Troels Lund Poulsen

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
Landbruget kan bidrage til vækstdagsorden

Landbruget er en vigtig del af den vækstdagsorden, regeringen har sat i forbindelse med sin 2025-plan ”Danmark i vækst”.

Det slog erhvervs-…

LÆS MERE

Fælles ledels

4. marts 2017

En fælles ledelse sikrer fremtiden for Odder Kommunes skoler.
En mere økonomisk ledelse betyder flere penge til undervisning.
Derfor har Venstre stået i spidsen for aftalen om en ændret ledelsesstruktur.
Venstre er garant for, at oplandsbyerne fortsat skal udvikle sig, og at de skoler, der er i dag, skal styrkes og bevares.


LÆS MERE

Lokalplan 3033

4. marts 2017


Læserbrev fra Ole Lyngby Pedersen (V)
Medlem af Miljø-og Teknikudvalget:

Høringsperioden for Lokalplan 3033 er nu udløbet, og jeg glæder mig til at læse høringssvarene.

Jeg har med stor interesse fulgt debatten. Jeg har læst læserbreve og fulgt den store offentlige opmærksomhed sagen har, ikke mindst i hele det berørte sommerhusområde. Jeg har også noteret mig, at flere læserbrevsskribenter har udtalt, at forvaltningen har givet ejeren af Østpassagen…

LÆS MERE