Beskæftigelse

26. februar 2017

Venstre repræsenteres i beskæftigelsesudvalget af:
Torben Sørensen og Bjarne Pedersen


I Venstre vil arbejde for, at borgeren mødes der, hvor borgeren er, så gode løsninger kan findes i et tæt samarbejde.

Vi arbejder for:
  • Tæt kontakt til erhvervslivet
  • Tæt kontakt til jobcentrene i såvel egen kommune som nabokommunerne
  • Flest mulige små-og flexjob til de borgere, der har behov for disse