Nyhedsbrev – december 2020

2. december 2020

Fatma Øktem

Kære MEDLEM

Så er det igen blevet tid til et udpluk fra mit politiske arbejde. Det er snart to måneder siden, at Folketinget åbnede for den politiske sæson, som nu er godt i gang. Eller godt er måske så meget sagt... for regeringens magtfuldkommenhed har nået nye højde. De har tilsyneladende glemt, at vi lever i et demokrati og har en grundlov, der skal overholdes.

Minksagen er uden tvivl det, som har fulgt mest på Christiansborg, siden Mette Frederiksen d. 4. november beordrede alle mink slået ned. Og selvom tidl. fødevareminister, Mogens Jensen, har været nødt til at lade ministerlivet, efter det kom frem, at regeringen ingen lovhjemmel havde til at beordre aflivningen af alle mink, så er sagen langt fra slut endnu. For det var statsministeren, som gav den ulovlige ordre om at udrydde et helt erhverv i Danmark. Og det var i regeringens koordinationsudvalg, hvor statsministeren sidder for bordenden, at beslutningen blev truffet. Det var dermed ikke alene Mogens Jensens ansvar.

Derfor står vi sammen i blå blok om at kræve en hurtigarbejdende undersøgelses-kommission. Hver en sten skal vendes, og statsministerens rolle i den her skandale skal undersøges. For det står tindrende klart, at regeringen har brudt loven, og derfor bør statsministeren og øvrige relevante ministre forklare sig for en uvildig kommission og under vidneansvar. Vi skal have genoprettet danskernes tillid til retssamfundet.

Mange danskere vidste tydeligt, at de heller ikke accepterer, det der foregår på Christiansborg lige nu. Jeg har stor respekt for de mange hundredvis af danskere, som kørte deres traktorer til Aarhus og København for at demonstrere for vores retssamfund lørdag d. 21 november. Det er en vigtig sag. Derfor deltog jeg selvfølgelig selv i Aarhus.

Midt i minksagen er regeringen også i gang med at forhandle næste års finanslov. Den er dog langt fra, hvad Danmark har brug for lige nu. For vi står i en alvorlig situation. Ledigheden er på kort tid vokset markant. Mange danskere har fra den ene dag til den anden mistet deres arbejde. Derfor er der brug for initiativer, som sætter gang i beskæftigelsen og skaber vækst. Desværre vil regeringen præcis det modsatte. Den trækker folk ud af arbejdsmarkedet i stedet for at sikre, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab. Den hæver igen skatter og afgifter med milliarder og sender regningen direkte videre til danskerne, iværksætterne og vores virksomheder.

Venstre vil en anden vej. Vi vil en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi finder veje til grøn vækst og jobskabelse. Og vi vil et skattestop, som beskytter danskernes privatøkonomi og gode danske arbejdspladser. Det er der brug for i en økonomiske krise. Men penge er ikke alt. Vi vil også forny den offentlige sektor og sikre et mere frit valg. På ældreområdet vil vi have flere friplejehjem, vi vil styrke borgerinddragelsen med plejehjemsbestyrelser, og vi vil give de ældre en ældrevejleder, som skal hjælpe med dem at træffe et aktivt og frit valg uanset forudsætninger. Det er god, fornuftig og værdig politik.

Et andet markant punkt i vores finanslovsforslag er den grønne omstilling. Vi vil gennemføre en ansvarlig grøn omstilling, som skaber arbejdspladser. Hvis vi gør det rigtigt og tør være ambitiøse, er det hér, det næste store erhvervseventyr skal findes. Derfor vil vi bl.a. reservere 2/3 af den årlige stigning i de offentlige forskningsbudgetter til grøn forskning. Det vil konkret betyde, at vi i 2030 vil bruge mere end to mia. kr. yderligere på grøn forskning. Vi vil også afsætte fem mia. kr. til udtagning af lavbundsjorde. Det skal være med til at nedbringe CO2-udledningen, skabe bedre biodiversitet og bidrage til at forbedre vandmiljøet. Herudover har vi en række initiativer, der skal hjælpe de mange grønne iværksættere, der allerede findes, og som der gerne skal blive flere af.

Det er der råd til, når man fører en ansvarlig økonomisk politik.

På mit eget ordførerområde fortsætter jeg mit arbejde med at sikre reel ligestilling i Danmark. For ligestilling skal gælde alle – uanset baggrund og køn. Det glæder mig, at Venstre får sat vores aftryk.

Senest har vi fået regeringen med på en forsøgsordning med 10 timers gratis psykologhjælp til mænd udsat for vold i nære relationer – regeringen mente ellers, at det kun skulle gælde kvinder. Vi har også fået vedtaget, at digital post fra myndigheder, skoler og daginstitutioner fremover sendes til begge forældre om fælles barn. Det er et godt forslag, som Venstres ligestillingsminister satte i gang i 2019. For mange mænd oplever desværre ofte mangel på ligestilling i skilsmissesystemet.

Som ligestillingsordfører er det også vigtigt for mig, at vi som samfund respekterer folks valg af livsstil - også selvom det er langt fra det, vi selv ville vælge. Derfor har jeg haft socialministeren og justitsministeren i samråd om prostitution. Før valget nedsatte Venstre en arbejdsgruppe til at undersøge, hvordan man kan forbedre vilkårene for prostituerede og hjælpe dem, som ønsker at forlade branchen. Men den har Astrid Kragh desværre lukket, og regeringen nægter fortsat at se prostitution som andet end et socialt problem. Ærgerligt, at moraliserende holdninger fra Socialdemokratiet skal stå i vejen for bedre vilkår for prostituerede.

Jeg arbejder fortsat for at bekæmpe den negative sociale kontrol, som desværre stadig hersker i bedste velgående – også i Aarhus. Senest er der kommet nye tal, som viser at Aarhus Kommune har modtaget 147 henvendelser om negativ social kontrol de sidste tre år. Dertil skal man huske det store mørketal. Det er et kæmpe problem, at det stadig ikke går den rigtige vej. Dem der udøver social kontrol skal straffes mest muligt. Derfor har Venstre stillet et beslutningsforslag om at skrive social kontrol ind i straffeloven som en skærpende omstændighed. Vi har også foreslået at afsætte 25 mio. kr. i forbindelse med finansloven, som bl.a. skal gå til de organisationer, der hjælper kvinder med at bryde ud af social kontrol.

Det er vigtigt for mig at komme ud i landet og få input og indspark til mit politiske arbejde på Christiansborg. I den seneste måned har jeg haft mange gode besøg i mit skønne bagland.

Sammen med Bent Jacobsen, gruppeformand for Venstre i Skanderborg, og Jens Szabo, borgmesterkandidat for Venstre i Skanderborg, har jeg bl.a. besøgt gode lokale virksomheder.

Har du et forslag til nogle, jeg skal besøge, eller noget jeg skal deltage i, må du endelig kontakte mig. Jeg sætter stor pris på at komme rundt og tale med østjyderne om, hvad der rører sig i deres hverdag.


Bedste hilsner

Din lokale kandidat
Fatma Øktem

STATSMINISTEREN ER HOVEDANSVARLIG

Vil du hjælpe mig med at nå ud til flest mulige i kredsen?
Hvis du kan samle en gruppe til kaffe, kommer jeg med kagen,
og fortæller lidt om mig selv og min politik.

Send en mail til [email protected]