Formandsberetning 2022

15. marts 2022

Formand Allan Werks beretning
Venstre i Odder Kommune
Torsdag den 24. februar, kl. 19.00
Kulturhuset i Saxild

Sidst jeg aflagde beretning var den 29. juni 2021 … sent … i forhold til, hvad vi plejer … men pga. corona’ens udfordringer valgt vi at skubbe generalforsamlingen så langt vi kunne og måtte vedtægtsmæssigt.

Min beretning vil dog dække hele 2021 og ikke kun den sidste halve del af året.

Jeg har delt den op i 3 hovedsafsnit … Venstre Landspolitisk … Det kommende Folketingsvalg og Kommunalvalget den 16. november.

Indledning

Sidste år talte vi om corona … og det begynder jeg også med i år … dog med håbet om, at vi langt om længe kan lægge corona bag os … selvom det varer nok nogle uger endnu, inden vi for alvor er fri bl.a. var jeg og også vores dirigent ramt i sidste uge og i denne uge er min kone ramt …

2021 var endnu et år med restriktioner og en magtfuldkommen regering … nu er det lykkes os at komme af med de første og derefter fortsætte kampen for at komme af med regeringen.

Venstre har taget ansvar, da det gjaldt. Vi har holdt fokus på, at der skal være fornuft bag enhver restriktion og en klar udløbsdato, så ingen dansker eller virksomhed skulle være begrænset eller nedlukket i én dag mere end nødvendigt. Og vi forfølger alle spor i minkskandalen og statsministerens ulovlige ordre. Ansvaret skal placeres, og det skal have konsekvenser.

Starten på 2021 var også en periode i vores parti, der sent vil blive glemt af os, der oplevede det. Vi har fået ny næstformand. Sagt farvel til en tidligere formand, en tidligere næstformand, flere har bestemt sig for ikke at genopstille – og dette er fortsat i den seneste uge … så blev 2021 om muligt endnu mere turbulent, end længe set.

Uroen har naturligt nok sat sig i målingerne. De fleste foreninger har oplevet ud- men sørme også indmeldelser i et antal, som vi normalt ikke ser og her i Odder er det heller ikke gået helt galt for os medlemsmæssigt.

Efteråret viste, at selv om mange gerne vil erklære os for døde og begravede, så er vi alt andet end det.

Som vores formand, Jakob Ellemann-Jensen siger: ”Op ad bakke er også fremad.”.


Sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet har været hårdt spændt for i 2021.

Det danske sundhedsvæsen er fremragende. Ikke mindst takket være vores store investeringer, da vi sad i regering, og det kom igen i fokus i 2021. Corona satte dog sundhedsvæsenet under pres, og regeringen havde ikke ét eneste forslag til at løse det – udover at begrænse vores alles frihed igennem flere restriktioner.

På landsplan satte flere end 650.000 vælgere deres kryds ved Venstre til kommunal- og regionsrådsvalget i november. De politiske analytikere forudså et katastrofevalg, men de har tydeligvis aldrig stiftet bekendtskab med vores mange ildsjæle, der på gader og stræder, i lygtepæle og ved hoveddørene, mødte vælgerne med budskaber om mere frihed og flere muligheder til danskerne.

Formanden var på rundtur i hele Danmark, hvor alle 98 kommuner blev besøgt i ugerne op til valget … vi havde også besøg af ham … Jakob Ellemann blev vist rundt på byggepladsen ved vores nye sundhedshus, og vi fik en god og seriøs dækning af besøget.
Venstres Landsorganisations digitale kampagnemaskine bakkede op med annoncer for de lokale spidskandidater på de største hjemmesider herhjemme, og alles store indsats blev belønnet.
34 borgmestre og 2 regioner har nu en Venstre-mand eller kvinde i spidsen.

Desværre må vi erkende, at det ikke lykkes for os her i Odder Kommune.

Men nu retter vi vores fokus mod folketingsvalget, hvor vi kæmper for en borgerlig-liberal regering, der kan give mere frihed og flere muligheder.

Jeg har valgt – landspolitisk – at fremhæver 3 emner

 1. Jobvækst i en grøn omstilling
 2. En offentlig sektor med det enkelte menneske i centrum
 3. En stram udlændige politik med plads til dem, der vil fællesskabet.

Vi skal skabe jobvækst i en grøn omstilling

Dansk økonomi er i vækst. Men væksten er truet på både kort og lang sigt. Danske virksomheder melder om rekordstor mangel på arbejdskraft. Desværre har regeringen ikke blik for, hvordan man vil håndtere den udfordring. Derfor risikerer vi at tabe det igangværende opsving på gulvet.
Det vil både på kort og langt sigt koste vækst, velstand og danske arbejdspladser, som er forudsætningen for vores fælles velfærd og den grønne omstilling.

Venstre vil i stedet gøre Danmark rigere, og derfor har vi en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste land at starte og drive virksomhed i. Det skaber nemlig nye muligheder for hele vores samfund. Desværre fører regeringen en politik, hvor skadelige skattestigninger gør det dyrere at drive virksomhed i Danmark.

I Venstre tror vi på Danmarks potentiale, når det kommer til den grønne omstilling.
Derfor vil vi investere massivt i den grønne omstilling og sikre de bedste betingelser for vores virksomheder, så vi kan udnytte den danske grønne førerposition til at skabe arbejdspladser samtidig med, at vi gør kloden grønnere.

Venstre har bl.a. foreslået:

 • Skatte-, afgifts- og byrdestop, der sikrer, at det ikke bliver dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark.
 • En grøn skattereform, der både sikrer en ensartet CO2-afgift og styrket konkurrenceevne for danske virksomheder.
 • Et nyt permanent grønt råderum på 1,7 mia. kr. årligt til investeringer i den grønne omstilling.
 • Fordobling af investorfradraget for at gøre investeringer i iværksættervirksomheder mere attraktive.
 • En forbedret beløbsordning og en hurtigere sagsbehandling for ansøgere om arbejdstilladelse, så vi sikrer virksomhederne bedre adgang til kvalificeret, international arbejdskraft.

Vi vil sikre en fornyet offentlig sektor med mennesket i centrum

Velfærdssamfundet er til for mennesket. Eller sådan bør det i hvert fald være.
Desværre ser vi alt for ofte, at systemets logik står over hensynet til det enkelte individ.
Ældre, der ikke har indflydelse på, hvem der kommer og gør rent i deres hjem. Unge mennesker, som skal tvangsfordeles på gymnasier. Syge eller barnløse, der ikke kan modtage den rette behandling, fordi sundhedsvæsenet på nogle områder er utidssvarende.

Venstre kæmper for et velfærdssamfund, der sætter mennesket i centrum. Hvor vi giver mest mulig frihed og flest muligheder for den enkelte. Venstre vil sætte borgeren før systemet.
Og vi vil skabe bedre rammer for dem, som leverer velfærden. Det gælder private aktører såvel som offentlige. Medarbejderne skal sikres mere frihed til at yde den nære velfærd og bruge mindre tid på bureaukrati, de ældre og deres pårørende skal høres, og alle skal have den størst mulige frihed til at vælge det, de ønsker.

Venstre har bl.a. foreslået:

 • 1.700 flere praktiserende læger og 35 moderne sundhedshuse som en del af en sundheds-reform, der skal sikre et sundhedsvæsen med større nærhed, sammenhæng og mere ensartet høj kvalitet.
 • En fritvalgsgaranti, der giver de ældre ret til selv at vælge, hvem der skal levere den personlige pleje, praktiske hjælp og madservice, som de er visiteret til.
 • En udstyrspulje til erhvervsuddannelserne, der skal gøre uddannelserne mere attraktive for de unge.
 • Ret til have den samme jordemoder gennem hele forløbet for at skabe mere sammenhæng.
 • En vækst- og velfærdslov, der sikrer, at pengene følger med, når der bliver flere ældre og flere børn – og at pengene samtidig skal tjenes, før de kan bruges.

Vi vil arbejde for en stram og konsekvent udlændingepolitik med plads til dem, der vil fællesskabet

Integrationsudfordringerne taler deres tydelige sprog i statistikkerne. Vi ser en overrepræsentation af indvandrere og efterkommere i statistikkerne for kriminalitet.
Og alt for mange står udenfor det arbejdende fællesskab. Det er ikke godt nok.

Vi skal sætte hårdt ind overfor religiøs ekstremisme, som truer den offentlige orden og de danske værdier. Vi skal tage et opgør med parallelsamfund, og vi skal turde stille krav til de indvandrere og udlændinge, som kommer til Danmark.

Derfor er det bekymrende, når den socialdemokratiske regering trækker Danmark i den forkerte retning ved at lempe udlændingepolitikken. Vi er nødt til at kunne kontrollere tilstrømning af udlændinge samtidig med, at vi sikrer erhvervslivet lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Venstre har bl.a. foreslået:

 • En arbejdspligt, der skal få flere indvandrere i arbejde ved at afskaffe muligheden for at komme til Danmark og kvit og frit modtage sociale ydelser.
 • Kriminalisering af social kontrol og indførsel af en exitstrategi for personer udsat for negativ social kontrol.
 • At førtidspensionister med et integrationspotentiale i de udsatte boligområder skal have genvurderet deres arbejdsevne med det mål, at flere skal blive en del af det arbejdende fællesskab.
 • Tilbagerulning af den højere integrationsydelse, som regeringen har vedtaget.

Genindførelse af opholdskravet, så man skal have bidraget til det danske samfund, før man kan få dagpenge.

Dette var mine – landspolitiske – 3 valgte emner.

 1. Jobvækst i en grøn omstilling
 2. En offentlig sektor med det enkelte menneske i centrum
 3. En stram udlændige politik med plads til dem, der vil fællesskabet.

Derud over har Venstre været med i flere aftaler, hvor vi har trukket regeringen i vores retning. Jeg har valgt at medtage disse aftaler …

Aftale om fremtidens infrastruktur

 • Aftale om en infrastrukturplan til mere end 160 mia. kr., heraf nye projekter til 106 mia. kr., der skal binde Danmark endnu stærkere sammen og nedbringe trængslen på de danske veje uden at gå på kompromis med den grønne omstilling.

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug

 • Aftale som skal understøtte den grønne omstilling i landbrugssektoren, sikre en forbedring af det danske vandmiljø samt skabe sikkerhed for erhvervet.

Aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv

 • Aftale der sikrer erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv.

Udmøntning af Brexit-kompensation til danske fiskere

 • Udmøntning af 1,3 mia. kr. fra EU’s Brexit-reserve til de fiskere, følgeerhverv og lokalområder, der mister kvoter og indtjening som direkte konsekvens af briternes exit fra EU.

Opfølgende aftale om overskudsvarme

 • Aftale som skal rydde op i regler og bureaukrati for erhvervslivet og fjernvarmevirksomheder, der vil udnytte overskudsvarmen.

Aftale om CO2-lagring

 • Aftale der skal muliggøre lagring af CO2 i den danske undergrund både på kort og på lang sigt.

Sommer- og erhvervspakke

 • En sommer- og erhvervspakke på 1,65 mia. kr., der skulle sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien og gøre det billigere at rejse indenrigs hen over sommeren 2021.

Aftale om udvikling af fremtidens grønne brændstoffer

 • Aftale som afsætter 850 mio. kr. til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

Aftale om styrket opkvalificering

Aftale der styrker opkvalificeringen af ufaglærte, og som skal sikre et uddannelsesløft af de ledige.


Det kommende valg til Folketinget

For få måneder siden var vi dømt helt ude … men nu nærmer det sig, at blå blok – realistisk – har en mulighed for at fravriste Mette Frederiksen regeringsmagten.

Hvad bliver afgørende … i den verden vi lever i nu … er det hele så turbolet, at det er meget svært at spå om, hvordan valgkampen og valgresultatet vil blive.

Mine bud på … hvad der bliver afgørende … er det vedvarende pres på Statsministerens magtfuldkommenhed … det er ikke og vil ikke blive glemt, hvordan hun har kørt næsten alle folketingets partier over … under dække af corona som samfundsmæssig sygdom … hun har stået forrest og ikke givet plads til andre … i min optik er en stærk leder kendetegnet ved, at hun/han giver plads til andre … Mette Frederiksen har stået forrest … men når der – efterfølgende – skal placeres et ansvar træder hun tilbage og giver skylden videre på embedsmændene og hendes ministre … jeg mener, at hun helt glemmer, at den der sidder for bordenden både er den beslutter, tager ansvar og betaler gildet … billede talt.

Presset på Statsministeren og Socialdemokratiet skal også holdes på minkskandalen … de slettede sms’er og den deraf følgende utroværdighed … FE skandalen er noget af den – sikkerhedspolitiske – største skandale i nyere dansk historie … de sidste ord i denne sag er ikke sagt …

Dvs. Venstre skal slå på den manglende troværdighed, den manglende gennemsigtighed og så sandelig også den enorme magt, som f.eks. Barbara Bertelsen … en ikke folkevalgt embedsmand har fået tildelt.

Det bliver også interessant at følge, om Mette Frederiksens forvandling fra sort til grøn … er nu grøn før hun er rød politiker … giver sig udslag i nogle konkrete tiltag.

På vores fløj … den blå blok, som vi kalder det … her synes jeg, at vi gør det rigtig godt … der er ro imellem de Konservative, Liberal Alliance, Venstre og Ny Borgerlige … og måske også ift. Dansk Folkeparti.

Et afgørende element vil også blive, om Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen kan bevare roen ift. statsminister kandidaten … at blå blok kan undgå at diskutere f.eks. topskatten … at vi holder sammen i minksagen og er sammen i presset på Regeringen ifm. FE-sagen … mange mener, at vores formand ikke slår igennem … men jeg hører til dem, der mener, at han griber situationen klogt an … bevarer roen og taler pænt … også til regeringens støttepartier … ikke mindst vil et godt forhold til De Radikale kunne vise sig, at være guld værd for os.

Jeg erkender, at de mange – måske – nye partier på den borgerlige fløj … kan ændre på dette … men jeg mangler stadig at se, om Inger Støjberg starter et nyt parti … hvem Lars Løkkes Moderater stiller op med af kandidater osv..

Hvad der sker med Dansk Folkeparti … det tror jeg ikke, at der er nogen, der ved … men lad os vente og se tiden lidt an og holde os på god fod med de mange fraktioner af dette parti.

Sluttelig … jeg er optimist … jeg erkender, at jeg er født optimist … men jeg synes, at udviklingen går vores vej … lad os håbe dette fortsætter …

Men nu vil jeg gerne koncentrerer mig om kommunalvalget der blev afviklet den 16. november.
Konklusionen – efter min personlige – mening er, at billedligtalt … operationen lykkedes men patienten døde.
Kortere kan det ikke siges … vi havde et stort, stærkt, bredt sammensat kandidathold med lokale repræsentanter, der næsten dækkede hele vores kommune … der var kandidater med lang politisk erfaring … kandidater med erhvervserfaring og vi havde to kandidater med små børn i hjemmene … og vigtigst af alt … vi havde en vellidt og afholdt borgmester i sin bedste alder … der kunne fremvise mange flotte resultater med et samarbejdende byråd …

Men alligevel gik det galt … der kom en ”måske” bro i vejen, en næsten total nedsmeltning af Dansk Folkeparti og så en Radikal Spidskandidat … der ønskede en socialdemokratisk borgmester i Odder Kommune.

Kortene kan det vel ikke siges … vi var ikke gode nok eller vi kom ikke igennem med vores noget nuancerede holdning til en evt. Kattegatforbindelse … igen og igen sagde vi, at det er en beslutning, der træffes i Folketinget og ikke lokalt … og vi ville afvente den igangværende undersøgelse og endte den ud i en anbefaling af en Kattegatforbindelse, der går igennem kommunen … så ville vi arbejde benhårdt for, at det … så meget som muligt … blev en tunnelløsning osv. … dvs. så skånsomt igennem som det overhovedet kan lade sig gøre … men budskabet gik ikke igennem … heller ikke hos flere af dem, vi kalder vore egne. … ærgerligt og træls.

Vi bevarede vores mandattal … takket være, at vi indgik et valgforbund med Nye Borgerlige og Danske Folkeparti … De Konservative fik to mandater … dvs. 9 borgerlige … og havde Det Radikale Venstre ønsket, at Uffe skulle fortsætte som Borgmester … kunne han have gjort dette … men nej … i det næste stykke tid bliver den spændende at følge, hvordan konstitueringsparterne med Enhedslisten, SF, De Radikale og Socialdemokratiet vil udfolde alle de ønsker og tiltag, som de talte op under hele valgkampen. I udvalget for Voksen og Sundhed, hvor jeg – i dag – er medlem - måtte vi træde til og løse en opgave omkring nogle besparelser, fordi den nye borgmester ikke havde sit politiske flertal bag sig.

Jeg synes, at vi kørte en flot valgkamp … brugte megen god tid på at skrive et detaljeret valgprogram … et valgprogram, der i sin tilblivelse involverede alle kandidater og bestyrelsen … vi kom hele vejen rundt, og da jeg – tirsdag i denne uge – genlæste programmet … vil jeg med et glimt i øjet sige, at det ikke er til at forstå, at vi ikke sidder med 16 mandater i Kommunalbestyrelsen.

Vi var nytænkende omkring indplacering af rækkefølgen på kandidatlisten …

Under valgkampen var vi aktive alle steder i kommunen … deltog alle valgmøder … var meget aktive med læserbreve … både elektroniske og trykte … delte pjecer og meget andet godt ud … var synlige i bybilledet … gjorde hvad vi kunne … men det var ikke nok … æv … det er træls.

Dog vil jeg ikke undlade at sige en stor, varm og dybfølt tak for indsatsen … til ALLE kandidaterne … til Uffe … valgudvalget og alle jer, der hjalp til undervejs i valgkampen!


SLUT

Dette er min sidste formandsberetning … det har været en underlig tid at være formand … masser er energi … ønsker om arrangementer og tiltag … men livtaget med corona både som kritisk sygdom og det – privat – at drive virksomhed under disse corona nedlukninger … har været meget svært.

Al den uro og ballade, der har været i vort parti – på Christiansborg – har heller ikke gjort det lettere eller sjovere, men når jeg tænker over det … har det heller ikke været den største udfordring for os lokalt.
Vi har mistet medlemmer … men ikke så mange, og der er kommet nye til.

Vi har haft nogle gode og givtige bestyrelsesmøder … som jeg har sat meget stor pris på …
Vi har en bestyrelse, der er bredt sammensat … hvor alle bidrager … men det har været svært at udmønte de mange ønsker … viljen har været til stede … men det har været svært at være synlig overfor medlemmerne og lave arrangementer, der både giver politisk indhold men også skaber det sociale samvær, som er så vigtigt for en vælgerforening.

Jeg ved, at der venter den nye bestyrelsen og det nye formandskab et større genopretningsarbejde i forhold til synlighed overfor vore medlemmer … vi skal pleje dem, vi har … og vi skal have nye til at deltage i det lokalpolitiske arbejde.

Der skal lægges en strategi for dette, og bestyrelsen skal – allerede nu – i gang med at forberede det næste kommunalvalg … og være behjælpelige med det kommende valg til Folketinget.

Min måske vigtigste lære af formandstiden er … vi har brug for flere hænder i det lokalpolitiske arbejde … jeg er sikker på, at de er til stede … nu skal I blot ud; finde og aktivere dem.

Mit sidste råd til vores nye bestyrelsen er, at når I er færdige jeres første bestyrelsesmøde … så åben en god flaske rødvin … lav nogle ostemadder … skål med hinanden og sige … ”det her … det klarer vi sgu’”.

Jeg kan love jer, at vi i byrådsgruppen eller som det hedder nu ”KBG” gruppen skal nok gøre vores arbejde, således at det hele lykkes!

Dette var ordene.