Formandsberetning 2021

30. juni 2021

Venstre i Odder Kommune,
Tirsdag den 29. juni, kl. 19.00, Spektrum


Kære Alle

Jeg har igennem mit organisatoriske virke holdt mange beretninger … men aldrig haft så svært ved at få inspiration som i år.

Det at skrive og tænke på en beretning opfatter jeg som at gå til ”eksamen” … du skal på kort tid redegøre for alle de spændende ting, der er sket i beretningsåret … samle dem op … udvælge nogle punkter og resultater, der konkret viser, hvad der er sket i beretningsåret. Både succes’er og det, der ikke er gået så godt … men som vi har lært noget af …

Sådan er det ikke i år ...

For i det tidlige forår 2020 begyndte en epidemi at nærme sig landet, og den 27. februar blev den første dansker testet positiv for COVID-19. Det blev begyndelsen på en politisk periode, som artede sig på en måde, ingen af os havde regnet med. På trods af mange forhindringer, lykkedes det dog … os stadig at sætte et borgerligt-liberalt præg på politikken i Danmark.

Resten af 2021 bliver nogle måneder, hvor vi forhåbentlig kan se vejen ud af COVID-19 og hen mod et spændende KV/RV, hvor vi skal møde vælgerne og sammen sikre et godt valg den 16. november.

Når det sagt, så står Venstre i en meget svær situation. Det seneste halvandet år har budt på to ekstraordinære landsmøder, senest har vi fået ny næstformand ved Stephanie Lose, og det er klart, at den urolige tid, som Venstre er gået igennem, gør det svært for os lige nu … men vi er fortrøstningsfulde og ved alle, at ”skuden vender”.

Vi har en stolt historie. Svære tider er før blevet overvundet – og det vil det vil de blive igen. Vi har det rette, solide og historisk stærke fundament.

Det seneste år har været fyldt med begivenheder, som ingen af os har stået i før. Ved indgangen til 2020, så vi ind i en tid, der skulle stå på en række politiske begivenheder og ikke mindst en stor fejring af vores partis 150-års jubilæum … det blev det heller ikke til.

Jeg nævnte vores historisk stærke fundament … jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi i beretningsåret fik skrevet og udgivet et meget flot Jubilæumsskrift … Jens Erik Sørensen og Marianne Blichfeldt og mange andre har brugt megen tid på dette … vi kan være meget stolte over resultatet og har du – endnu – ikke læst bogen, så gør det … den er faktisk rigtig god!

Jeg vil nu redegøre for nogle landspolitiske betragtninger og slutte af med lokale højdepunkter fra beretningsåret.

I midten af marts lukkede statsministeren Danmark ned, og hele Folketinget trådte sammen, da regeringen bad om det. Et samlet Folketing vedtog en hastelov, der skulle komme til at danne rammen om resten af 2020.

Regeringen bad om vidde beføjelser til at bekæmpe den virus, der ramte os, og alle partier stod ansvarligt bag regeringen. Ingen kunne dog vide, at de beføjelser skulle komme til at blive så svære at vriste fra regeringen igen.

I tiden efter fulgte økonomiske konsekvenser. Skolerne var lukkede, forældre sendt hjem fra arbejde, butikker, kulturliv og liberale erhverv stod tomme. Det betød, at økonomien styrtdykkede. Den danske velstand tog et historisk stort dyk i andet kvartal, og antallet af ledige danskere steg voldsomt på meget kort tid. Derfor måtte der også hjælp til.

Venstre har løftet et stort ansvar i arbejdet for at holde hånden under dansk økonomi. Vi har sikret en god og solid hjælp til erhvervslivet, der har været med til at sikre, at flest mulige danskere beholdt deres arbejde under krisen. Det gælder bl.a. hjælp til de selvstændige, der har set deres forretningsgrundlag forsvinde med nedlukningen, og hjælp til de eksporterhverv, der har været afhængige af forretning på tværs af grænserne.

I begyndelsen af november udstedte statsministeren en ulovlig ordre om, at alle danske mink skulle slås ned. Det er en historie, der endnu ikke er slut, og snart tilføjer vi endnu et kapitel om den granskningskommission, som Venstre har kæmpet for at få gennemført.

VENSTRES STRATEGI OG POLITISKE ARENAER

2020 har med andre ord været et maratonløb af politiske begivenheder og aftaler, der har gjort, at det nok bliver et år, vi sent glemmer.

Venstres strategi kommer til at danne grundlaget for vores politiske arbejde, men jeg har valgt at slå ned på 3 punkter hvoraf det første er …

VI VIL SKABE JOBVÆKST I EN GRØN OMSTILLING

Danmark står lige nu i en vækstudfordring, og det kan ikke udelukkende tilskrives coronakrisen, som har kostet Danmark dyrt. Regeringens skattestigninger og uansvarlige økonomiske politik skader dansk erhvervsliv og risikerer at koste mange danske arbejdspladser. Det vil koste velstand i Danmark, da væksten er forudsætningen for, at vi kan sikre en fortsat udvikling, der kan finansiere vores fælles velfærd.

Vi tror på Danmarks potentiale i den grønne omstilling. Derfor vil vi investere massivt i den grønne omstilling og sikre de bedste betingelser for vores virksomheder, så vi kan udnytte den danske førerposition til at skabe arbejdspladser samtidig med, at vi gør kloden grønnere. For Venstre er en grønnere klimapolitik og en styrket erhvervspolitik ikke hinandens modsætninger – tværtimod.

Jobvækst er derfor helt centralt for Venstre, da det er en sund og stærk dansk økonomi, som danner hele grundlaget for vores velfærdsstat og vores fremtid. Derfor er det vigtigt, at den grønne omstilling er til gavn for både borgerne, samfundsøkonomien og erhvervslivet.

VENSTRE HAR BL.A. FORESLÅET:

 • Skatte-, afgifts- og byrdestop, der sikrer, at det ikke bliver dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark.
 • Tilbagerulning af regeringens skadelige skattestigninger som fx tredobling af skatten på generationsskifte i familieejede virksomheder.
 • En grøn skattereform med en ensartet CO2-afgift, der sikrer større incitamenter til at blive grøn.
 • Permanentliggørelse af virksomhedernes fradrag på 130 pct. for investeringer i forskning og udvikling.
 • Fastholde ambitionen om 1 mio. grønne biler i 2030.

Nummer 2 hovednedslag er …

VI VIL SIKRE EN FORNYET OFFENTLIG SEKTOR MED MENNESKET I CENTRUM

Vi ser store udfordringer i den offentlige sektor, hvor borgere ofte reduceres til opgaver. Hen over sommeren 2020 var vi vidner til optagelserne af Else Marie Larsen, der blev behandlet uværdigt på det plejehjem, hun boede på.

Det understreger behovet for forandringer i den offentlige sektor, og derfor har Venstre klart meldt ud, at vi vil gøre det, der er nødvendigt for at sætte borgeren før systemet.

Vi skal skabe nogle bedre rammer for dem, som leverer velfærden. Det gælder både private aktører såvel som offentlige. Medarbejderne skal sikres mere frihed til at yde den nære velfærd og bruge mindre tid på bureaukrati, de ældre og deres pårørende skal høres, og alle skal have den størst mulige frihed til at vælge det, de ønsker.

VENSTRE HAR BL.A. FORESLÅET:

 • Plejehjemsbestyrelser, der skal sikre ældre, pårørende og lokale ildsjæles indflydelse.
 • Velfærdsløfte, der sikrer, at pengene følger med, når der bliver flere ældre og flere børn.
 • 1,7 mia. kr. til en yderligere styrkelse af velfærden i 2021.
 • Flere friplejehjem, så alle ældre har en reel mulighed for at vælge frit, når de skal beslutte, hvor de ønsker at bo.
 • En ældrevejleder, som skal guide og hjælpe den ældre og eventuelt relevante pårørende med at træffe et aktivt og frit valg.

Mit sidste nedslag er …

VI VIL ARBEJDE FOR EN STRAM OG KONSEKVENT UDLÆNDINGEPOLITIK MED PLADS TIL DEM, DER VIL FÆLLESSKABET

Integrationsudfordringerne taler deres tydelige sprog i statistikkerne. Vi ser en stærk overrepræsentation af indvandrere og efterkommere i statistikkerne for kriminalitet. Og alt for mange står udenfor det arbejdende fællesskab.

Det er ikke godt nok.

Vi skal sætte hårdt ind overfor religiøs ekstremisme, som truer den offentlige orden og de danske værdier. Vi skal tage et opgør med parallelsamfund, og vi skal turde stille krav til de indvandrere og udlændinge, som kommer til Danmark.

Derfor er det bekymrende, når den socialdemokratiske regering trækker Danmark i den forkerte retning, ved lempelser på udlændingepolitikken. Vi er nødt til at kunne kontrollere tilstrømning af udlændinge samtidig med, at vi sikrer erhvervslivet lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft.

VENSTRE HAR BL.A. FORESLÅET:

 • Et tredje udrejsecenter til kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning af Danmark.
 • En politigaranti, så politiet kommer, når der er brug for det.
 • Opholdsforbud så eksempelvis grupper af unge, utilpassede indvandrere kan få et forbud mod at opholde sig et bestemt område.
 • Tilbagerulning af de højere offentlige ydelser, som regeringen har gennemført, som betyder, at en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn kan få 2.000 kr. ekstra skattefrit hver måned i højere offentlige ydelser.

Jeg går nu tilbage til … hvad vi – som bestyrelse – har kunnet udrette i beretningsåret.

Lokalt skal beretningen tænkes i lyset af corona pandemien og dens enorme betydning for vores arbejde lokalt her i Venstre. Konkret havde vi … tilbage i september sidste år en fantastisk lærerig, spændende og hyggelig bustur rundt i kommunen med Uffe som guide.

Derudover har der været følgende … spændende og relevante møder …

… ja …

Det har ikke været til at holde møder … bestyrelsen har mødes … væsentlig færre gange end normalt … vi har mødtes virtuelt … det har fungeret ok … men måske mest haft præg af at være pligtmøder, fordi vi bl.a. ikke effektivt har kunnet arbejde med politik og ikke mindst politisk synlighed.

Vi har dog ikke forsømt det, der er vores vigtigste opgave i beretningsåret … nemlig at få samlet en stærkt kandidat hold på benene, således at vi både bevarer Borgmesterposten men også får fremgang til valgene den 16. november.

Uffe har et stærkt hold bag sig.

Holdet er på plads … 15 navne på listen … kandidaterne bor bredt i kommunen og alders, køns og arbejdsmæssigt har vi en gruppe, der burde … jeg vil sige … SKAL … give os fremgang den 16. november.

Holdlisten blev sammensat den 22. april … hvor vi mødtes udendørs og – som noget helt nyt – via lodtrækning lavede indplaceringen af pladserne fra nummer 2 til 15.

Uffe som fortsættende borgmester med det stærke hold i ryggen … det er opskriften på succes ved kommunalvalget den 16. november.

Der er en vældig god stemning på Uffes hold … i søndags var vi hele dagen på Tunø, hvor vi ud over det gode sociale samvær brugte tid på selve valgprogrammet, således at vi alle kan ”se os selv” i dette. Vi har aftalt, at Uffe efter generalforsamlingen løfter sløret for nogle af de tanker, vi har mht. valgprogrammet og hvordan vi ser på udviklingen i hele kommunen osv. …

Nu er det kun at se fremad … tage de positive briller på … og på en reel og ordentlig facon gå i kødet på vore politiske kolleger her i Odder Kommune og skaffe os en succes den 16. november!

Dette var ordene …

Allan Werk, formand for Venstre i Odder Kommune


Download beretningen her.