Generalforsamling 2023

27

feb.

Start: 27/02/2023 19:00 Slut: 27/02/2023 21:30

Sted: Kulturhuset i Saksild

Adresse: Rudevej 100, 8300 Odder

Kære medlemmer af Venstre i Odder.
 
Mandag d. 27 februar, klokken 19:00 - 21:00, afholdes der generalforsamling i Venstre i Odders kommuneforening. Generalforsamlingen afholdes i kulturhuset i Saksild. (Rudevej 100, 8300 Odder)
 
Dagsordenen ser ud som følger:
 
1) Valg af stemmetællere.
2) Valg af dirigent.
3) Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.
4) Behandling af regnskab.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.
7) Valg af formand.
8 ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9) Valg af 2 revisorer og suppleant(er).
10) Eventuelt.
 
Foreningen er vært ved en øl/vand, samt en kop kaffe/the, samt lidt godt til ganen..
Tilmelding til: [email protected] - Senest den 20. februar
 
På vegne af Venstre i Odders kommuneforening,
Morten Jørgensen.
- Formand