Torben Sørensen

20. september 2017

Torben Sørensen

Torben Sørensen

HundslundE-mail: Torben Sørensen
Telefon: 28 92 66 47


Mine mærkesager

 • Via et bredt samarbejde i byrådet at fastholde en sund økonomi, der giver fortsat mulighed for at udvikle hele Odder kommune.
 • Sikre at udviklingen sker i hele kommunen i samarbejde med Lokalrådene og i respekt for naturen.
 • Indsatsen mod børn, unge og familier med særlige behov, skal ske på et tidligt tidspunkt og med den rette indsats, for på den måde at sikre en bedre livskvalitet for den enkelte borger.

civil status

 • Født: 1954 
 • Gift med Lis
 • Far til 3 voksne piger og morfar til 6 dejlige børnebørn.
 • Stilling: Politiassistent, gik på delpension 1. september 2017

Politisk CV

 • Valgt til Odder byråd i 2010.
  Medlem af Social og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt formand for Børn og Unge udvalget.

 • Bestyrelsesarbejde.
  Har haft bestyrelsesposter i Hundslund IF, Borgerforeningen for Hundslund og Omegn samt i Skolebestyrelsen.

 • Nuværende bestyrelsesposter.
  Er af byrådet udpeget som medlem af Hundslund Hallens bestyrelse.