Niels Christensen

15. september 2017

Niels Christensen

Niels Christensen

OdderE-mail: Niels Christensen
Telefon: 53 83 09 46


Mine mærkesager

 • En fortsættelse af det gode arbejde for bedre vilkår for erhvervslivet, flere arbejdspladser, flere iværksættere, flere uddannelsespladser
 • Vi skal have en god kommunal service
 • Bedre kommunal støtte og opbakning til alle kommunens frivillige
 • En sund økonomi uden skattestigning og med plads til investeringer i fremtiden
 • Se uddybning til punkterne under Politisk CV/ ANDET

civil status

 • Født: 1954 
 • Gift med Marianne
 • 2 voksne børn
 • Stilling: Redaktør på efterløn

Politisk CV

 • Jeg er født ind i politik i en Venstre familie.
  Jeg har været medlem af VU eller Venstre i snart 50 år.
  Som ung var jeg aktiv i Venstres Ungdom og har bl.a. siddet i VU's landsledelse og Venstres Landsstyrelse.
 • Har været formand for Venstre i Ørting-Falling
 • Har været i bestyrelsen for Venstre i Gylling indtil alle lokalforeningerne blev slået sammen
 • Er suppleant i Venstre i Odders bestyrelse

 • ANDET

  Jeg har i mange år fulgt arbejdet i byrådet og har nu fået mulighed for aktivt at gå ind i arbejdet, da jeg er gået på efterløn efter i mere end en menneskealder at have været journalist, redaktør og bladchef.

  Mit kendskab til kommunen er godt selvom jeg er tilflytter fra Sjælland. Jeg har gennem de seneste knap 40 år boet i henholdsvis Bjerager Sogn, Falling Sogn, Gylling Sogn og nu Odder.

  Mit mål med at stille op, er at styrke den linje som Venstre med Uffe i spidsen står for i Odder Byråd.
  Den skal fortsætte med bedre vilkår for erhvervslivet, flere arbejdspladser, flere iværksættere flere uddannelsespladser og bedre samarbejde mellem kommune og andre aktører om at skaffe flere borgere til kommunen.

  Vi skal have en god kommunal service og den kan i mange tilfælde godt leveres af private parter.
  Tænk bare på de gode friskoler vi har, Skovbakkehjemmet og deres plejeservice samt private pasningsordninger.

  Der skal bedre kommunal støtte og opbakning til alle de fantastiske frivillige, vi har i kommunen.
  De er meget mere end guld værd. Dem skal vi passe på.

  Vi skal have en sund kommunal økonomi uden skattestigninger og med plads til investeringer i fremtiden. Det skal bl.a. ske gennem konkurrenceudsættelse og sund skepsis overfor udgifter.

  Jeg stiller op for et liberalt parti.
  Det bliver ikke med min gode vilje at vi f.eks. trækker tvangstilslutninger af fjernvarme ned over hovedet på folk eller indfører noget der ligner sukkerforbud, fordi man synes, det ser smart ud med den slags signalpolitik i byrådet.

  Jeg ønsker at komme i byrådet for at styrke Venstre og Uffe i den kommende byrådsperiode.