Lokalplan 3033

4. marts 2017


Læserbrev fra Ole Lyngby Pedersen (V)
Medlem af Miljø-og Teknikudvalget:

Høringsperioden for Lokalplan 3033 er nu udløbet, og jeg glæder mig til at læse høringssvarene.

Jeg har med stor interesse fulgt debatten. Jeg har læst læserbreve og fulgt den store offentlige opmærksomhed sagen har, ikke mindst i hele det berørte sommerhusområde. Jeg har også noteret mig, at flere læserbrevsskribenter har udtalt, at forvaltningen har givet ejeren af Østpassagen 9 forventninger om en byggetilladelse på et fejlagtigt grundlag.  

Da jeg sammen med et flertal i byrådet besluttede at sende Lokalplan 3033 i offentlig høring var jeg meget afklaret med sagen.
Før min stillingtagen havde jeg læst både "den gamle Lokalplan 3008 fra 1994 og den nye Lokalplan 3029, som det tidligere byråd vedtog 9. december 2013.
De Lokalplaner vil jeg opfordre alle med interesse i sagen til at læse.

Lokalplaner er omfattende beskrivelser, og jeg vil her nævne de sider, hvor jeg har bemærket tekst med stor relevans for sagen.
Lokalplan 3008, kortudsnit B, kort 2. 
Hele arealet ved Østpassagen 9 er ikke defineret som et delområde, - men ordret står der skrevet i signaturforklaringen:
”Arealer, pålagt rådighedsservitutter om adgang, ophold og badning.”
Der står ikke noget om, at arealet ikke må bebygges, - men er der deklarationer, der siger noget andet, skal de selvfølgelig frem i lyset.

I Lokalplan 3029 henleder jeg opmærksomheden på side 40, hvor beslutningen fra byrådsmødet 9. december 2013 står beskrevet.
Området ved Østpassagen 9 er defineret som delområde 3, og beslutningen lyder ordret for området: ”Arealerne er pålagt rådighedsservitutter om adgang, ophold og badning i forbindelse med tidligere udstykninger i området, jf. Kort nr.3.”
Heller ikke i den beslutning står der beskrevet, at delområde 3. skal friholdes for bebyggelse.
Strandbeskyttelseslinjen er også meget interessant for sagen, da Østpassagen 9 er fri af denne.

Er forvaltningen og byrådsflertallet på ulovlig kurs, hvis vi endelig vedtager Lokalplan 3033?
Min umiddelbare mening er ”nej.” Jeg har genlæst sagen, medens jeg har afventet høringssvarene, og intet peger på noget ulovligt i lokalplan 3033, hvorimod det nærmere vil krænke den personlige ejerens ejendomsret.

Måske høringssvarene og beslutningsgrundlaget kan ændre min vurdering af sagen, men i lokalplanerne og strandbeskyttelseslinjen finder jeg intet, der taler imod en vedtagelse af Lokalplan 3033.