Læserbreve

16. november 2017Læserbrev Fra ole lyngby pedersen

Læserbrev fra

Ole Lyngby Pedersen,

Byrådsmedlem og kandidat til byrådet for Venstre.

Natur og vandmiljø.

Odder Kommune har de sidst 10 år været vært for forskernes arbejde med reduktion af næringsstofudledningen til vores vandmiljø.

Forskerne har sammen med forvaltningen i Odder Kommune og mange af kommunes landmænd etableret og udviklet på forskellige virkemidler som - minivådområder, kontrolleret dræning, intelligente randsoner og ikke mindst gen-slyngningen af Odder Å i engene fra Odder til Assedrup by.

Højaktuelt fjerner man 4 spærringer i Odder Å ved Rathlousdal gods og ved Fillerup Mølle, så fiskene frit kan svømme helt opstrøms vandløbet.

Jeg har ved vores eget landbrug I/S Faurgård været med i arbejdet som vært for udviklingen af minivådområderne siden 2006. Uanset om det er konstruerede projekter eller naturlige, så giver de gevinst for naturen - det giver ny biodiversitet hele vejen igennem.

De kommende år vil der blive etableret endnu flere minivådområder langs Rævs Å og Odder Å i oplandet til Norsminde Fjord. Vi har en smuk natur i Odder kommune. Det er let og gratis at sige, at vi ikke har biodiversitet, men hvor mangler vi noget, og hvordan skulle vores smukke kulturlandskab være anderledes?

Vi har haft blomsterstriber langs vejene i sommer, til stor glæde for os selv og alle de der har holdt ind og plukket en buket blomster med hjem, - blomsterne sår vi igen til næste sommer, ingen tvivl om det.

Vi kan lave nok så mange blomster langs vejene og gode naturprojekter, men vi kommer ikke uden om, at det er kornmarkerne, der giver os alle brød på bordet.Læserbrev fra Finn Tranum

Læserbrev: Uanset hvilken arbejdsfunktion du har i sundhedsvæsenet, er du en vigtig person, som skal have lysten til at hjælpe borgeren med din faglighed og et smil, når behovet opstår.

Det kræver, at du som medarbejder trives og motiveres i dit job. De fysiske rammer på sygehusene i regionen er planlagt forbedret og vil inden for få år være i top med moderne bygninger og nyt udstyr.

Nu skal fokus rettes mod personalet og deres arbejdsvilkår. Igennem mere end 40 år i ambulancetjenesten har jeg mødt rigtig mange sundhedsansatte på sygehusene i Østjylland, og de knokler alle sammen mere og mere. Jeg vil kæmpe for mindre kontrol og mere tillid.

Medarbejderne skal inddrages meget mere i planlægningen af den daglige drift, og nye tiltag skal udvikles og implementeres i tæt samarbejde med personalet "på gulvet".

Målet skal være, at sundhedspersonalet glæder sig til at møde trygt på arbejde med en god mavefornemmelse, så de kan yde deres optimale faglighed i mange år fremover til gavn for borgernes sundhed og helbredelse.Læserbrev fra Lone Riis

Læserbrev: Vil du ikke være med til at skabe bosætterdrømme i oplandet?

Hvorfor overhovedet bosætte sig i oplandet?

Har vi overhovedet noget attraktivt at byde på?

Her er fred og ro, skøn natur, overskuelighed, sammenhold, tryghed, fællesskab på kryds og tværs af alder, hurtig medindflydelse, rigt foreningsliv og nærvær.

Hvem gider dog det?

Kom nu opland - var det ikke én idé, at vi fik dækket hele kommunen.

Fra borger til borger en helt oprigtig snak om hverdagslivet lige der, hvor du bor. Det er såmænd det eneste man forpligter sig til, hvis man melder sig som en af de frivillige ambassadører, der hjælper med at fortælle eventuelle tilflyttere om Odder Kommune, og hvordan det er at bo her.

Din historie - dit opland - dit medansvar. Dig som bor lige midt i livet - i oplandet.

Hvis du ikke vil oplandet, så lad bare være med at læse mere. Vil du oplandet og har du lyst, kan du læse mere om muligheden for at blive ambassadør på www.odder.dkLæserbrev fra Bjarne Pedersen, Mette Klougart, Hanne appel og anne bonefeld

Læserbrev: Valgkampen er i gang, nye kandidater står på spring, og inden længe er det tid at sige "farvel" for nogle af os, der har siddet i Odder Byråd i denne periode.

Vi har i årene oplevet en ny og driftssikker direktion, hvor medinddragelse, dialog og ledelsesstil har været i højsædet.

Vi har i hele perioden på tværs af politiske partier haft et godt samarbejde i en god tone, hvor mange beslutninger er vedtaget med et stort og bredt flertal til glæde og gavn for hele Odder Kommunes befolkning.

Vi fire Venstre-folk siger farvel til Odder Byråd med en god mavefornemmelse, da vi blandt andet er med til at videregive en kommune:

- med sikker drift

- en kommune med råderum til investeringer i de kommende år

- en kommune der ikke behøver at optage nye lån

- en kommune med en solid kassebeholdning - selvom vi afdrager på vores gæld

Alt sammen helt i tråd med Venstres vision om, at en sund økonomi er basis for en sund udvikling.

Vi har alle fire nydt at være en del af demokratiet. Det har været en sund og lærerig proces, hvor vi har fået indsigt i, hvordan demokratiet fungerer. Noget vi varmt vil anbefale andre at deltage i.

Vi håber, at Odder Kommune i de næste fire år kan fortsætte den gode vision omkring vækst og udvikling, det gode liv og økonomi - samt det gode og brede samarbejde med Uffe Jensen som borgmester.læserbrev fra Doris Feldborg

Læserbrev: Uddannelse i Odder Kommune er vigtig, og Venstre har sammen med Odder Byråd lavet et samlet uddannelsessted i Odder. Derfor skal Campus Odder fortsat udvikles og skabe nye muligheder for de unge borgere i Odder Kommune.

Der er nu i Odder en fælles ungdomsuddannelse med et ligeværdigt socialt miljø og et samlet elevråd på tværs af alle uddannelsesretninger.

EUX Business findes på Campus Odder, og er en erhvervsfaglig studentereksamen, der tager i alt fire år. De første to år på Campus og efterfølgende to år på erhvervsakademi for at blive f.eks. økonom eller revisor.

Eller de efterfølgende to år i en praktikplads som fx indkøber eller kontorassistent.

EUD Business og e-handel findes på Campus Odder og tager tre år. Det første halve år i Odder, dernæst et halvt år i Skanderborg, og derefter to års elevplads i en virksomhed som f.eks. dekoratør eller salgsassistent.

Der er, ifølge direktør Rikke Christoffersen, lavet et samarbejde mellem de forskellige skoler i Odder Kommune og Campus for at skaffe flere elever til en erhvervsfaglig studentereksamen. I denne uge har 7. og 8. klasser været rundt i forskellige firmaer, og de har haft en madpakkedag i Odder Remisen for på denne måde at få lyst til interessere sig for produktion, og efter endt skoleuddannelse gerne søge ind i erhvervslivet.

Campus Odder vil gerne øge uddannelsesmulighederne i Odder.

10. klasse elever. Teknisk Erhvervsuddannelse med grundforløb og efterfølgende en praktikperiode som tømrer eller inden for it.

Endvidere har Campus Odder et ønske om en fælles bygning mellem de forskellige uddannelsesmuligheder.Læserbrev fra jan gade

Læserbrev: Til kommunalvalget 21. november går Radikale Venstre, SF og konservative til valg med det hovedbudskab, at den ændring i skolestrukturen og skoledistrikterne, som er besluttet af et stor flertal i byrådet, skal tilbagerulles.

Mener de det virkelig? Nej, tænker jeg - for dem er det "gratis" valgpropaganda. Havde de ment det alvorligt, var de jo også kommet med en løsning på, hvor pengene skal komme fra.

Skoleområdet i Odder har være voldsomt ramt af forandringer de seneste år. Først en ny skolereform, der jo ændrede elevernes og medarbejdernes hverdag drastisk. Efterfølgende satte et stort flertal i byrådet gang i en større ændring af skoledistrikterne og dermed ledelsesstrukturen. Disse ændringer har naturligt nok skabt uro på området, og derfor er der nu brug for arbejdsro.

Hvis tilbagerulningen gennemføres, vil der igen skabes uro og usikkerhed på skolerne. Beslutningen vil skabe forvirring på et område, hvor blækket ikke engang er tørt på de styrelsesvedtægter, området skal styres efter i fremtiden. Det mener jeg er fuldkommen tåbeligt og ødelæggende for skoleområdet. Ligesom usikkerhed og uro blandt de voksne, jo ikke er optimalt for børnene.

Venstre og jeg mener, at de skoledistrikter og den ledelsesform vi har nu, sikre eksistensen af de landskoler, der er livsnerven i samfundet. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi vil bevare landskolerne. Det var faktisk en af grundene til vi stemte for ændringerne i skoledistrikterne.

Jeg håber meget, at det byråd vi har efter december vil give skolerne den arbejdsro, de har fortjent. Bliver jeg valgt, vil jeg kæmpe for det.
Læserbrev fra doris feldborg

De sårbare unge

FremtidsFabrikken i Odder

Læserbrev: I Venstre er beskæftigelse af de sårbare unge et meget vigtigt emne.

FremtidsFabrikken 2017 er startet af Jobcenter Odder ved socialrådgiver Anita Trust.

Et hold består af 10-12 personer hvor gennemsnitsalderen er 22 år. De mødes tre gange om ugen over 13 uger i Vitapark. Det er unge med eller uden uddannelse og ingen arbejde / på kontanthjælp.

Holdene starter med fælles morgenmad.

Man taler om hverdagens problemer, identitet, uddannelse og sociale problemer, og man lærer, hvordan man håndterer sin situation, ændrer sin tankegang og øger sit selvværd.

Man diskuterer udvalgte emner, og der laves korte – og langsigtede mål for den enkelte.

Formålet med undervisningen er at hjælpe de unge til at få en praktikplads eller f.eks. undervisning i dansk og matematik på AVU Campus Odder, med efterfølgende job eller ny uddannelse.

Virksomhedskonsulenter i Odder Kommune kontakter firmaer i Odder og omegn angående en praktikplads.

FremtidsFabrikken er et nyt tiltag, som Venstre bakker op om, og med stor interesse vil følge udviklingen af.

Flere unge skal hjælpes godt videre efter grundskolen. Der er i dag næsten 50.000 unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job. Det er svigt, når vi tillader, at så mange ikke får de rette forudsætninger for at kunne klare sig efter grundskolen. Vi skal hjælpe de unge videre, og det vil Venstre være med til. Læserbrev fra Niels Christensen

Uffe eller usikkerhed

Ingen er bedre end Uffe Jensen og Venstre til at stå i spidsen for Odder Byråd, hvis man ønsker brede og ansvarlige løsninger.

Gennem de seneste knap fire år har Venstre med borgmester Uffe Jensen i spidsen været garant for netop det, og det har bragt Odder Kommune i den rigtige retning når det gælder bosætning, økonomi og erhvervsudvikling. Rigtig mange beslutninger er kommet igennem med opbakning fra næsten alle byrådsmedlemmerne og alle de vigtige beslutninger som f.eks. budget m.m. har der været et solidt flertal for på tværs af blå og røde partier.

Folk med en bare nogenlunde hukommelse kan huske hvordan det var i den forrige byrådsperiode med et utal af snævre afstemninger, hvor rød blok med en enkelt stemmes flertal stemte ting igennem byrådet og tonen mellem politikerne, både på tværs af blokkene. Men også internt i rød blok var elendig. Odder blev nærmest landskendt for åbent politiker-skænderi for åben skærm.

Efter dette byrådsvalg er der brug for samarbejde. Hvis man som vælger vil være sikker på at det kommer til at ske, så er der kun ét sted at stemme. Og det er på Venstre. Hver enkelt stemme på Venstre er en sikker stemme på Uffe Jensen som borgmester. 

Det egentlige valg på tirsdag 21. november er enkelt: Uffe eller usikkerhed. 

Undgå usikkerheden stem på Venstre og gerne på mig personligt. Jeg er opstillet som nr. 4 på Venstres liste. 
Læserbrev fra Ole Lyngby Pedersen

Læserbrev af Ole Lyngby Pedersen - Landmand og Byrådsmedlem for Venstre.

Lige om lidt er fire år i politik fløjet afsted. Jeg føler mig ikke skræmt – nej, jeg har derimod lyst til endnu en periode i Odder byråd.
Det at træffe gode beslutninger for borgere og kommunens bedste kommer kun ved godt samarbejde på tværs af partipolitiske særinteresser. Dette synes jeg, vi overordnet set er lykkedes rigtig godt med i denne periode næsten uden snævre 10 - 9 afgørelser, men derimod med brede aftaler om linjen for kommunens udvikling.
Mange beslutninger i kommunerne er ”skal-opgaver”. Dvs. lovgivning som folketinget har besluttet, men hvor borgerne ofte har den opfattelse, at det er byrådspolitikerne, der er skurkene.
Jeg vil blot nævne et enkelt eksempel: besparelserne som har ramt Odder Brandvæsen. Dette er en folketingsbeslutning om beredskabsbesparelser, som har ført til, at Østjysk Brandvæsen er blevet dannet sammen med flere østjyske kommuner.
Enkelte har fejlagtigt ytret, at byrådet er i gang med at ødelægge og lukke Odder Brandvæsen, men det er altså ikke tilfældet. Besparelsen lyder i hele Østjyllands Brandvæsen på ca. 7% fra ca. 100 til ca. 93 mio. kr. indfaset over 3 år. Odder Brandvæsen består, og  Odder har også et rigtig godt beredskab fremadrettet.

Byrådsarbejdet har for mit vedkommende været en rigtig god oplevelse, og nu er det så vælgerne, der bestemmer, om det skal fortsætte i kommende byrådsperiode.
En stemme på Venstre og Ole Lyngby Pedersen den 21. november er en stemme på fortsat godt samarbejde om retfærdige beslutninger for borgerne og Odder Kommunes udvikling.
Læserbrev fra Niels Christensen

Læserbrev: Ingen er bedre end Uffe Jensen og Venstre til at stå i spidsen for Odder Byråd, hvis man ønsker brede og ansvarlige løsninger.

Gennem de seneste knap fire år har Venstre med borgmester Uffe Jensen i spidsen været garant for netop det, og det har bragt Odder Kommune i den rigtige retning, når det gælder bosætning, økonomi og erhvervsudvikling. Rigtig mange beslutninger er kommet igennem med opbakning fra næsten alle byrådsmedlemmerne, og alle de vigtige beslutninger som f.eks. budget m.m. har der været et solidt flertal for på tværs af blå og røde partier.

Folk med en bare nogenlunde hukommelse kan huske, hvordan det var i den forrige byrådsperiode med et utal af snævre afstemninger, hvor rød blok med en enkelt stemmes flertal stemte ting igennem byrådet og tonen mellem politikerne, både på tværs af blokkene. Men også internt i rød blok var stemningen elendig. Odder blev nærmest landskendt for åbent politiker-skænderi for åben skærm.

Efter dette byrådsvalg er der brug for samarbejde. Hvis man som vælger vil være sikker på, at det kommer til at ske, så er der kun ét sted at stemme. Og det er på Venstre. Hver enkelt stemme på Venstre er en sikker stemme på Uffe Jensen som borgmester.

Det egentlige valg på 21. november er enkelt: Uffe eller usikkerhed.

Undgå usikkerheden stem på Venstre.
Læserbrev fra Jan gade

Læserbrev: Plantning af læhegn, vildtremisser, skovudfyldninger, etablering af vådområder, genslyngning af åer samt etablering af intelligente randzoner og vådenge. Listen er lang over naturforbedringer i Odder Kommune siden årtusindskiftet.

Alle disse projekter er med til at give mere sammenhængende natur og større biodiversitet til stor glæde for naturen og optimale leveforhold for fugle og dyreliv.

Siden år 2000 er der i Odder Kommune plantet minimum 50 hektar skov. Det er sket i form af læhegn og vildtremisser, plantet gennem læplantningslauget Aarhus syd.

Hertil kommer den agerjord, som er omlagt til juletræsproduktion og private beplantninger. Store arealer er derforuden udlagt til vådområder.

Den positive udvikling er et udtryk for, at den moderne landmand har lyttet til samfundsudviklingen og taget sin rolle som Danmarks største naturforvalter alvorlig. Den udvikling skal fortsætte og Odder Kommune skal fortsat være forskernes foretrukne kommune, når det gælder vandmiljø.

Jeg håber meget, at det byråd, vi har efter december, vil understøtte den positive udvikling af naturen og biodiversiteten. Dette kan kun ske gennem et samarbejde mellem kommunen, forskerne og landbruget. Bliver jeg valgt, vil jeg kæmpe for det.