Jan Gade

22. oktober 2017

Jan Gade

Jan Gade

Randlev-BjeragerE-mail: Jan Gade
Telefon: 21 60 21 82


Mine mærkesager
   BØRN OG UNGE ER LIVSNERVEN I SAMFUNDET

 • En naturskole i Odder.

 • Arbejdsro på skolerne efter flere år med forandringer.

 • Fritidspas for udsatte børn.

 • Mangfoldighed og fleksibilitet i skolerne, institutionerne og i fritidslivet.

  VÆKST OG BOSÆTNING SKAL SKE I RESPEKT FOR NATUREN OG MILJØ

 • Lokalrådene inddrages, når vi vækster og forandrer.

 • Bedre adgang til naturen gennem cykel- og gangstier.

 • Mere sammenhængende natur og bredere biodiversitet.

 • Øget fokus på vandmiljøet og de forskningsforsøg Århus Universitet har etableret i Odder.


  VORE ÆLDRE MEDBORGERE SKAL OPLEVE KVALITET OG TRYGHED

 • Stort samarbejde med frivillige i indsatsen mod ensomhed.

 • Fokus på støtte til pårørende til f.eks. demente.

 • At der bygges nye plejeboliger på Stenslundscentret.

 • At brugere af ældreplejen får mest mulig indflydelse på eget liv


civil status

 • Født: 1962 
 • Gift med Sanne
 • 3 voksne børn
 • Stilling: Projektchef

Politisk CV

 • Formand for Venstre i Odder
 • Medlem af Venstres hovedbestyrelse
 • Medlem af bestyrelsen for Venstre i Skanderborgkredsen 

 • Forbrugervalgt til repræsentantskabet i AURA  
 • Har været med i Randlev Skoles bestyrelse, heraf 4 år som formand

 • Andet:
  - Jeg ønsker et Venstre, der er samlende, søger samarbejde, løsninger og resultater. 

  - Vi skal hele tiden se frem, være nytænkende og søge nye løsninger. Men - politikerne skal huske, at alle borgere og kommunens medarbejdere skal kunne følge med og kan se sig selv i sammenhængen.

  - Med Uffe i spidsen har byrådet gjort det godt.
  Odder er inde i en gunstig og positiv udvikling. Den udvikling er opnået ved samarbejde og bredde politiske forlig. For at en lille kommune som Odder skal overleve, mener jeg, at vi skal fortsætte med brede politiske forlig og søge resultater gennem samarbejde. 
  Mød mig på de sociale medier