Hans Hammann

27. oktober 2017

Hans Hammann

Hans Hammann

Torrild


E-mail: Hans Hammann 

Telefon: 40 10 45 45
Personlig hjemmeside


Mine mærkesager

 • Danmarks bedste folkeskole - Kommuneskolerne skal være forældrenes førstevalg. Mere innovation, mere refleksionstid, lektiehjælp og bevægelse.

 • Bedre infrastruktur, både asfalt og for de svage trafikanter. Flere gang- og cykelstier. Flere trafiksaneringer der dæmper farten omkring skoler, busholdesteder og byer.

  Understøttelse af grøn omstilling f.eks. med el-lader på de offentlige P Pladser og LAR løsninger til overfladevand i nye udstykninger samt at kommunens bygninger energi-optimeres.

 • De forskellige takstblade skal ikke stige, og dermed skal vi effektivisere mere. Dette gælder for bl.a. Renosyd og Odder spildevand.

 • Økonomi. Fokus på mest muligt for pengene samt opsparing til kommende projekter f.eks.:  Ny vej fra vestbyen til Aarhusvej. Fortsat pristjek og/eller konkurrenceudsættelse på ældreområdet og driftsområder.
civil status

 • Født: 1963
 • Bor alene
 • Far til 3 børn heraf to hjemmeboende hver anden uge
 • Stilling: Senior Business Development Manager

Politisk CV

 • Valgt til kommunalbestyrelsen i Odder for Venstre
  har siddet i Odder Byråd i 8 år
 • i bestyrelsen for
  Renosyd
  Ungdomsskolen
  Produktionsskolen
 • Aktiv i foreningsarbejde lokalt i Torrild samt i Lions