Finn Thranum

21. maj 2017


Finn Thranum

Finn Thranum

HouE-mail: Finn Thranum
Telefon:


Mine mærkesager

  • At passe godt på vores medborgere
  • At tage ekstra hånd om medborgere med udfordringer af såvel fysisk som psykisk art

civil status

  • Født 1956
  • Gift med Britta,
    der er anæstesisygeplejeske på sygehuset i Horsens
  • Far til fire piger
  • Stilling: Ambulancebehandler i Responce/Falck med udgangspunkt på stationen i Odder.

Politisk CV

  • - Valgt til kommunalbestyrelsen i Odder for Venstre
  • - Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds