En vigtig brik i vækstspillet

4. marts 2017


venlskovgaard

Virksomhedsbesøg på Vejlskovgaard med Troels Lund Poulsen

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
Landbruget kan bidrage til vækstdagsorden

Landbruget er en vigtig del af den vækstdagsorden, regeringen har sat i forbindelse med sin 2025-plan ”Danmark i vækst”.

Det slog erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fast, da han den 19. september besøgte Odder ved et arrangement, som Landboforeningen Odder-Skanderborg samt Venstres Netværk for Erhverv MidtØst stod bag.

Der blev lagt ud med et besøg på et moderne kvæglandbrug på Vejlskovgaard hos Hans Jakob og Claus Fenger. Bagefter var der foredrag og debat i Pakhuset i Odder, hvor ministeren fortalte om, hvordan regeringen vil skabe vækst, sikre velstand og arbejdspladser i Danmark.

- Landbrugets betydning for væksten er stor, og derfor lancerede regeringen 16-punkts planen, som jo netop forbedrer rammevilkårene samt skaber og fastholder arbejdspladser.  Nu arbejder vi videre med helhedsplanen for et Danmark i vækst, og her spiller landbruget også en central rolle.

- Det er en meget stor og ambitiøs plan vi netop har lanceret, og det er en meget nødvendig plan. Danmark er udfordret af lav vækst sammenlignet med andre lande, og vi er også bagefter, når det gælder erhvervsinvesteringer. Her er både Tyskland og Sverige foran os.

- Det er afgørende, at vi får sat gang i investeringerne, så vi kan producere og skabe et rigere samfund til gavn for os alle, sagde ministeren.

Ramt af PSO-afgiften

Optakten til debatmødet var et besøg på Hans Jakob og Claus Fengers kvægbrug syd for Odder. De driver en af landets mest moderne kvægbedrifter med 450 malkekøer og de driver 300 hektar. Far og søn er 3. og 4. generation på gården, og den nye kvægstald er opført med støtte fra Realdania i 2012 i forbindelse med en konkurrence om ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”.

De berettede om, hvilke udfordringer de og andre mælkeproducenter har haft – og stadig har - med faldende mælkepriser og rammebetingelser i landbruget, der ikke kan matche reglerne i andre lande.

- Vi ønsker PSO-afgiften hen hvor peberet gror, den koster os omkring 72.000 kr. om året, forklarede de, og de kunne også fortælle om, hvordan de stramme gødningsregler har haft store konsekvenser for deres landbrug.

- Vi arbejder på forskellig vis rigtigt meget med at holde kvælstoffet tilbage, men vi kan ikke undvære kvælstof, hvis vi skal have noget ud af vores planteavl, forklarede de.

De kunne også fortælle om, hvordan deres landbrug kan bidrage med arbejdspladser. Både de tre-fire ansatte, der er på gården, samt de mange personer, de skaffer beskæftigelse til i følgeindustrien samt hos lokale håndværkere.

Debat på staldgangen

Landbrugets forhold blev diskuteret på staldgangen, hvor Troels Lund Poulsen fik indblik i arbejdsgangene i kvægbruget og blev præsenteret for nogle af de forhold og problemer, der presser sig på i øjeblikket.

- Mange landmænd vil gerne uddanne elever i landbruget, men det er dyrt og tidskrævende for landmanden, og det ender ofte med, at der i stedet for bliver ansat en østeuropæer. Det er der heller ikke noget galt i, men det er beklageligt, hvis vi ikke får uddannet unge danske landmænd. Især fordi der er rigtigt mange, der gerne vil. Som det er nu, er det for dyrt for landmanden, sagde Jens Gammelgaard, formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg.

Udfordringer med at få finansieret investeringer i landbruget blev også bragt op samt lav værdisætning af jorden, som også rammer landbruget.

Troels Lund Poulsen fik set, hvordan malkerobotterne arbejder, hvordan produktions-overvågningen foregår fra kontoret og hvordan mælkeautomaten fungerer.  På Vejlskovgaard kan man tappe sin egen sødmælk og tage den med hjem. Der står dunke klar til at tappe mælken i, og det er der rigtigt mange, der dagligt benytter sig af.

- Det er imponerende at se, hvordan man her har tænkt åbenhed ind i en moderne mælkeproduktion, lød det fra Troels Lund Poulsen.

Han var ligeledes imponeret over, hvordan de nyeste teknologier og automatisering af produktionen anvendes i landbruget.

Mere vækst i hele Danmark

Diskussionen om hvordan der skabes vækst i Danmark fortsatte på Pakhuset i Odder, hvor flere stødte til og deltog i mødet.

Efter velkomsten fra Doris Feldborg fra Venstres Netværk for Erhverv MidtØst, fortalte Troels Lund Poulsen om udspillet ”Danmark i Vækst 2025”.

- Planen er en del af Regeringens ambition om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi skal gøre kagen større og skabe et rigere samfund, lød det.

Troels Lund Poulsen fortalte, at planen åbner op for 40.000 flere i beskæftigelse inden 2025 samt mere produktivitet og vækst for 65 mia. kr. i 2025.

- Danmark er virkelig hårdt udfordret af lav vækst, og vi er bagefter både Tyskland og Sverige, når det gælder erhvervsinvesteringer.

Om elementerne i vækstplanen sagde ministeren, at der skal skabes bedre investeringsforhold, PSO-afgiften skal afskaffes, forsyningssektoren skal gøres mere effektiv og der skal arbejdes med fremme af digitalisering.

- Vi skal gøre det lettere for iværksættere og mindre virksomheder at vokse og udvikle sig, så vi får skabt nye generationer med vækst, og derfor har vi fremsat en ny iværksætterstrategi, lød det.

- Samlet set vil virksomhederne få bedre vilkår for at konkurrere, investere og skabe arbejdspladser. Det har vi brug for, hvis Danmark fortsat om 10 år skal have råd til en høj velfærd og være et af verdens mest velstående lande.

Slut med overimplementering

Specielt henvendt til landbruget sagde Troels Lund Poulsen, at det skal være slut med at overimplementere regler.

- Den tidligere regering har overimplementeret 12 ud af 15 lovforslag. Vi er gået længere end andre lande, og det skal vi ikke fortsætte med.

- Vi ser frem til at fremme et dynamisk erhvervsliv og en ny generation af vækstvirksomheder, og her spiller fødevareerhvervet en central rolle.

Efter ministerens indlæg var der lejlighed til at stille spørgsmål, og her blev der bl.a. spurgt ind til planloven. Troels Lund Poulsen redegjorde for, at der er lempelser på vej på en række områder, og han understregede, at det er vigtigt at undgå konfliktsituationer med hensyn til placering af boligområder nær områder med husdyrproduktion.

- Vores planlovsforslag er i høring, og vi ser frem til, at vi generelt får bragt mere fornuft tilbage i planlægningen, sagde han.

Det blev også påpeget, at landbruget har brug for nye ordninger med moderniseringsstøtte til nye svinestalde, da det er noget, der kan mærkes på slagterierne i forhold til arbejdspladser og dermed på samfundsøkonomien.

Jens Gammelgaard rundede aftenen af og takkede Troels Lund Poulsen for at deltage.

- Det er en spændende plan, og fra landbrugets side håber vi, at den vil blive gennemført, da den kan få rigtig stor betydning for landbruget og væksten i Danmark, sagde han.