Doris Feldborg

22. september 2017

Doris Feldborg

Doris Feldborg

OdderE-mail: Doris Feldborg
Telefon: 29 89 45 68


Mine mærkesager

ARBEJDE PÅ TVÆRS ER SAMARBEJDE

 • FORTSAT UDVIKLING INDENFOR DEN TREDJE ALDER
  Værdig ældrepleje i samråd med den enkelte borger.
  Støtte til de pårørende på demensområdet.
 • Beskæftigelse
  Vær i beskæftigelse eller start ny uddannelse - fokus på de sårbare unge.
 • UDDANNELSES MULIGHEDER
  Videreudvikle Campus.
  Robotteknologi er vejen frem, hvad gør vi i Odder?

civil status

 • Født 1954
 • Fraskilt
 • To voksne sønner
 • Uddannelse: Intensiv sygeplejerske

Politisk CV

 • Medlem af Venstres bestyrelse i Odder
 • Medlem af Venstres bestyrelse Region Midt
 • Formand for Venstre Netværk Erhverv region Midt-Øst
 • Har været medlem af
  Bestyrelsen i "Biffen", Odder Kulturråd og Folkeoplysningsudvalget
 • Frivillig i "Biffen" Odder
  Find mig på Facebook